“ФТВТ”, Том 20, №4

Змiст

XI Міжнародна конференція «Високий тиск – 2010. Фундамен-
тальні та прикладні аспекти»
………………………………………………………………… 7
УТЯШЕВ Ф.З. Умови спільності пластичної деформації і гранич-
ного подрібнення зерен в металах
…………………………………………………… 10
ПОДРЕЗОВ Ю.М. Структурна чутливість параметрів зміцнення ……… 21
БЕЙГЕЛЬЗІМЕР Я. Простий зсув металів: що це таке? …………………… 40
MISIUK A., BARCZ A., ULYASHIN A., PRUJSZCZYK M., BAK-MISIUK
J., FORMANEK P. Дефекти в Si:N, обробленому при високих
температурах і тисках, що виявляються внаслідок травлення в дей-
терієвій плазмі
……………………………………………………………………………………… 53
ГРЕЧНЄВ Г.Є., ДЕСНЕНКО В.А., ФЕДОРЧЕНКО А.В.,
ПАНФІЛОВ А.С., ГНАТЧЕНКО С.Л., ЖУРАВЛЬОВА І.П., ВОЛ-
КОВА О.С., ВАСИЛЬЄВ А.Н., ЦУРКАН В.В. Вплив тиску на елек-
тронну будову та магнітні властивості надпровідників на основі
заліза з високими значеннями TC
…………………………………………………….. 60
ТАРАСЕНКО Т.М., КРАВЧЕНКО З.Ф., КАМЕНЄВ В.І., ГАЛЯС А.І.,
ДЕМИДЕНКО О.Ф., ІГНАТЕНКО О.В., МАКОВЕЦЬКИЙ Г.Й.,
ЯНУШКЕВИЧ К.Й. Кристалічна структура та магнітні властивості
нанорозмірних порошків і плівок мультифероїка BiMnO3: вплив
тиску та заміщення лантаном
………………………………………………………….. 70
ЗАВГОРОДНІЙ А.А., САМОЙЛОВ О.В., ВОВК Р.В., ОБОЛЕНСЬ-
КИЙ М.О., НАЗIРОВ З.Ф., ПЕТРЕНКО О.Г., PINTO SIMOES V.M.
Деякі особливості поздовжньої провідності монокристалів
Y1–zPrzBa2Cu3O7–δ з різним вмістом празеодиму
………………………………. 80
ДОБРОМИСЛОВ А.В., ТАЛУЦ Н.І., КОЗЛОВ Е.А., ГУНДИРЕВ В.М.,
ПОНОСОВ Ю.С. Особливості фазових перетворень в кварці під
дією ударних хвиль, що сферично сходяться
…………………………………… 96
КОРЖОВ В.П., КАРПОВ М.І., КИЙКО В.М. Багатошаровий ком-
позит на основі нікелю, армований інтерметалідними шарами
……….. 101
КОРШУНОВ А.І., СМОЛЯКОВ А.А., КРАВЧЕНКО Т.Н., КАГАНО-
ВА І.І. Вплив рівноканального кутового пресування на механічні
властивості сплаву Ti49.4Ni50.6
……………………………………………………….. 109
СТЕФАНОВИЧ Л.І., ЮРЧЕНКО В.М., ТЕРЕХОВА Ю.В., АР-
ТЕМОВ А.М., ЕФРОC Н.Б., ДЕРЯГІН А.І., ВАРЮХІН В.М., РУСА-
КОВ В.Ф., ЕФРОС Б.М. Кінетика сегрегації в хромонікелевих ста-
лях в умовах інтенсивноï пластичноï деформації
……………………………. 117
СТОЛЯРОВ В.В. Деформаційна поведінка титанових сплавів пiд
час розтягування з пропусканням імпульсного струму
…………………… 126
СПУСКАНЮК В.З., ГАНГАЛО О.М., ДАВИДЕНКО О.А. Вплив
умов рівноканального кутового пресування на швидкість дефор-
мації заготовок
……………………………………………………………………………… 134
АВТОРСЬКИЙ ПОКАЖЧИК ЗА 2010 РІК ……………………………………… 148

Скачати архів »