Адміністрація

 

В.о. директора, доктор фізико-математичних наук, професор
КРИВОРУЧКО Володимир Миколайович
(044) 524-04-80
krivoruc@gmail.com
 
В.о. заступника директора з наукової роботи, кандидат технічних наук
ДМИТРЕНКО Вікторія Юріївна
(044) 524-04-80
dmitrenko_v@ukr.net
В.о. вченого секретаря, кандидат технічних наук
ЧИШКО Вячеслав Валерійович
(044) 524-04-80
chishko@ukr.net