Адміністрація

 

Директор, доктор технічних наук, професор, Заслужений винахідник України
БІЛОШЕНКО Віктор Олександрович
(044) 524-04-80
biloshenko.va@gmail.com
 
Заст.директора з наукової роботи, доктор фізико-математичних наук, професор
КРИВОРУЧКО Володимир Миколайович
(044) 524-04-80
krivoruc@gmail.com
 
Вчений секретар, кандидат технічних наук
ДМИТРЕНКО Вікторія Юріївна
(044) 524-04-80
dmitrenko_v@ukr.net