Відділи

На даний час в структуру Інститута входять: 4 наукових відділа, 2 допоміжних підрозділа.

Інститут проводить фундаментальні та прикладні дослідження за основними науковими напрямками:

  • властивості матеріалів в екстремальних умовах;
  • розробка і створення нових, у тому числі наноструктурованих, конструкційних і функціональних матеріалів.

В останні роки в Інституті також активно розвиваються дослідження з структурної інженерії архіматів (матеріалів з внутрішною архітектурою) та метаматеріалів.


НАУКОВО – ДОСЛІДНІ ПІДРОЗДІЛИ

ВІДДІЛ ФІЗИКИ ВИСОКИХ ТИСКІВ ТА ПЕРСПЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

(дослідження структури і фазових перетворень при деформуванні твердих тіл під тиском; фізична механіка пластичної деформації; розробка технологій отримання матеріалів і виробів з високими експлуатаційними характеристиками)


ВІДДІЛ ФАЗОВИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ

(дослідження фазових перетворень в металоорганічних сполуках зі зміною спінового стану перехідних металів, феррімагнітних упорядкованих станів у молекулярних з’єднаннях; розробка і створення криостатов для наукових досліджень)


ВІДДІЛ ТЕОРІЇ ДИНАМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СКЛАДНИХ СИСТЕМ

(дослідження динамічних і статичних властивостей складних систем у зовнішніх полях – з’єднання перехідних і рідкоземельних металів, базові сполуки високотемпературних надпровідників, низькорозмірні магнітні і сільнокорельовані системи, фотонні і магнонні кристали, наноструктури, багатофункціональні системи)


ВІДДІЛ ФІЗИЧНОГО МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА

(вивчення процесів пластичної деформації функціональних і конструкційних матеріалів при високих тисках, дослідження структурних і фазових перетворень в твердих тілах при різних впливах, розробка перспективних технологій)