Розробки інститута

 

 

2020

Фотокаталітичний модуль для знезараження повітря

Спроєктовано, виготовлено та протестовано в рамках міжнародного проєкту програми Horizon 2020 фотокаталітичний модуль для знезараження повітря від шкідливих мікроорганізмів (бактерій та спор грибків). В ньому використано синтезовані композитні нанопорошки на базі окису цинку, які нанесені на мікрокристалічні голчасті кристали окису цинку. Такий матеріал має комплексну дію на об’єкт – механічне руйнування оболонки тетраподами окису цинку, фотокаталітичну дію за рахунок генерації вбивчих радикалів (ОН) при УФ випроміненні наночастинками окису цинку, хімічну дію наночастинками окису цинку та антибактерицидну дію іонами срібла.

2019

Термограф контактний цифровий ТКЦ-1 з автоматизованою експертною системою оцінки термограм

Призначення – скринінгове обстеження населення з метою ранньої діагностики пухлинних захворювань молочної залози; контроль розвитку хвороби і ефективності лікування.

2012

Мідні зварювальні електроди з підвищенною експлуатаційною стійкістю

Донецьким фізико-технічному інститутом ім. О.О. Галкина НАН України спільно з підприємством ТОВ НВФ «Елма» проведені випробування в промислових умовах мідних електродів для точкової зварки. Заготовки електродів отримані із застосуванням технології інтенсивної пластичної деформації (ІПД). Результати випробувань показали, що експлуатаційна стійкість партії електродів з міді М1, зміцнених методом ІПД до твердості 125 HV, в 2-3 рази вище за стійкість мідних електродів, виготовлених за традиційною технологією і в 1,3-1,5 рази вище за стійкість електродів виготовлених з хромистої бронзи БрХ. Дані отримані в результаті експлуатації електродів на багатоточковій машині МТМ 289. Технологія ІПД забезпечує можливість отримання зміцнених заготовок електродів різного профілю. При цьому за рахунок скорочення втрат в стружку економія матеріалу може досягати до 40%. Інститут має можливість виготовлення невеликих партій електродів. Розміри заготовок електродів: діаметр описаного кола – до 50 мм, довжина – до 500 мм. Можливе підвищення твердості мідних заготовок до 140 HV.

2012

Отримання високоміцного мідного дроту з використанням методу кутової гідроекструзії

В Донецькому фізико-технічному інституті ім. О.О.Галкіна НАН України отримано високоміцний мідний дріт з рекордним комплексом фізико-механічних властивостей. Комбінована ІПД – обробка міді (Cu-FRTP: 99,95%), що включає пряму і кутову гидроекструзію з остаточним волочінням, забезпечила в дроті діаметром 0,5 мм межу міцності UTS=686 MПa і електропровідність на рівні 86,4% IACS. При використанні міді М0б (Cu-OF: 99,98%) отримано дріт з межею міцності UTS=576 MПa і електропровідністю на рівні 96,7% IACS.

2012

Наноструктурні функціональні матеріали з поліпшеним комплексом властивостей

В Донецькому фізико-технічному інституті ім. О.О. Галкіна НАН України розроблені унікальні технології обробки мідних композитів (Cu-Cu, Cu-Fe, Cu-NbTі), що дозволяють до 10 разів підвищити їхню міцність, коерцитивну силу (Cu-Fe) і густину критичного струму (Cu-NbTі) при збереженні високих пластичності й електропровідності. Інститут пропонує співробітництво з питань застосування зазначених матеріалів і технологій на Вашому підприємстві.

2011

Полімери, модифіковані рівноканальною багатокутовою екструзією

В Донецькому фізико-технічному інституті ім. О.О. Галкіна НАН України розроблена унікальна технологія твердофазної переробки полімерів і полімерних композитів, що дозволяє в 2-5 разів підвищувати їх жорсткість, міцність, твердість зі збереженням пластичності і низької анізотропії властивостей. Деталі, які виготовляють з таких матеріалів, мають підвищені експлуатаційні характеристики (зростає їх надійність, термін використання, можлива робота при більших навантаженнях). Інститут пропонує співробітництво з питань застосування вказаних матеріалів на Вашому підприємстві.

2007

Кріостат гелієвий

Кріостат гелієвий призначений для оптичних і месбауерівських досліджень в інтервалі температур 4,2 – 300 К. Охолодження досліджуваного зразка відбувається за рахунок теплообміну робочої камери з гелієвою ємністю. Регулювання і контроль температури здійснюється за допомогою ланцюга, що включає нагрівач і датчик температури. У нижній частині кріостату встановлені горизонтальні вікна. У разі використання кріостату для месбауерівських досліджень вікна виготовляються з майлару, а для оптичних досліджень – з матеріалу, проникного для необхідної довжини хвилі.

2007

Кріостат азотний

Кріостат азотний призначений для оптичних і месбауерівських досліджень в тривалому режимі без дозаправки рідкого азоту. Охолоджування досліджуваного зразка здійснюється за рахунок теплообміну робочої камери з кріогенною ємністю. Регулювання і контроль температури проводиться за допомогою ланцюга, що включає нагрівач і датчик температури. У нижній частині кріостату встановлені горизонтальні вікна. У разі використання кріостату для месбауерівських досліджень вікна виготовляються з майлару, а для оптичних досліджень – з матеріалу, проникного для необхідної довжини хвилі.

2007

Автоматизована установка високого тиску для комплексного дослідження рідких і твердих функціональних матеріалів

Автоматизована установка високого тиску призначена для комплексного дослідження впливу гідростатичного тиску та температури на пружні й спектральні характеристики рідких і твердих функціональних матеріалів.

2007

Камера високого тиску (КВТ) для резистивних вимірювань, встановлена на платформі із спеціальним роз’ємом для сполучення з QD PPMS

Камера високого тиску призначена для проведення резистивних вимірювань на серійному приладі «Вимірник фізичних властивостей», що випускається фірмою «Quantum Design». Камера опускається у вимірювальний осередок за допомогою штанги, яка потім відкручується. За бажанням можуть бути виготовлені і інші модифікації КВТ аналогічної конструкції і для тиску 10-20 кбар залежно від співвідношення зовнішнього діаметру і діаметру каналу:

  • без платформи із спеціальним роз’ємом для резистивних вимірювань на інших типах установок;
  • із спеціальним коаксіальним виводом для ЯМР досліджень;
  • з резонатором для ЕПР досліджень.
2007

Камера високого тиску (КВТ) для магнітних вимірювань

В інституті виготовляється ряд модифікацій камер високого тиску для магнітних вимірювань:

  • КВТ для вимірювань на SQUID-магнетометрі з використанням моди вимірювань на змінному струмі;
  • КВТ для вимірювань на SQUID-магнетометрі з використанням моди вимірювань на постійному струмі;
  • КВТ для вимірювань на вібраційному магнетометрі;
  • КВТ для вимірювань на PPMS.