Розробки інститута

 

10.07.2016

Термограф контактний цифровий ТКЦ-1
(варіант термомамографа)

Призначення – скринінгове обстеження населення з метою ранньої діагностики пухлинних захворювань молочної залози; контроль розвитку хвороби і ефективності лікування.

18.07.2012

Мідні зварювальні електроди з підвищенною експлуатаційною стійкістю

Донецьким фізико-технічному інститутом ім. О.О. Галкина НАН України спільно з підприємством ТОВ НВФ «Елма» проведені випробування в промислових умовах мідних електродів для точкової зварки. Заготовки електродів отримані із застосуванням технології інтенсивної пластичної деформації (ІПД).
Результати випробувань показали, що експлуатаційна стійкість партії електродів з міді М1, зміцнених методом ІПД до твердості 125 HV, в 2-3 рази вище за стійкість мідних електродів, виготовлених за традиційною технологією і в 1,3-1,5 рази вище за стійкість електродів виготовлених з хромистої бронзи БрХ. Дані отримані в результаті експлуатації електродів на багатоточковій машині МТМ 289.
Технологія ІПД забезпечує можливість отримання зміцнених заготовок електродів різного профілю. При цьому за рахунок скорочення втрат в стружку економія матеріалу може досягати до 40%.
Інститут має можливість виготовлення невеликих партій електродів.
Розміри заготовок електродів: діаметр описаного кола – до 50 мм, довжина – до 500 мм. Можливе підвищення твердості мідних заготовок до 140 HV.

12.07.2012

Отримання високоміцного мідного дроту з використанням методу кутової гідроекструзії

У Донецькому фізико-технічному інституті ім. О.О.Галкіна НАН України отримано високоміцний мідний дріт з рекордним комплексом фізико-механічних властивостей. Комбінована ІПД – обробка міді (Cu-FRTP: 99,95%), що включає пряму і кутову гидроекструзію з остаточним волочінням, забезпечила в дроті діаметром 0,5 мм межу міцності UTS=686 MПa і електропровідність на рівні 86,4% IACS. При використанні міді М0б (Cu-OF: 99,98%) отримано дріт з межею міцності UTS=576 MПa і електропровідністю на рівні 96,7% IACS.

12.02.2012

Наноструктурні функціональні матеріали з поліпшеним комплексом властивостей

В Донецькому фізико-технічному інституті ім. О.О. Галкіна НАН України розроблені унікальні технології обробки мідних композитів (Cu-Cu, Cu-Fe, Cu-NbTі), що дозволяють до 10 разів підвищити їхню міцність, коерцитивну силу (Cu-Fe) і густину критичного струму (Cu-NbTі) при збереженні високих пластичності й електропровідності. Інститут пропонує співробітництво з питань застосування зазначених матеріалів і технологій на Вашому підприємстві.

12.10.2011 Полімери, модифіковані рівноканальною багатокутовою екструзією

В Донецькому фізико-технічному інституті ім. О.О. Галкіна НАН України розроблена унікальна технологія твердофазної переробки полімерів і полімерних композитів, що дозволяє в 2-5 разів підвищувати їх жорсткість, міцність, твердість зі збереженням пластичності і низької анізотропії властивостей. Деталі, які виготовляють з таких матеріалів, мають підвищені експлуатаційні характеристики (зростає їх надійність, термін використання, можлива робота при більших навантаженнях). Інститут пропонує співробітництво з питань застосування вказаних матеріалів на Вашому підприємстві.

05.02.2008Пристрій для контролю просторових і тимчасових змін магнітного поля

Пристроєм є восьмиканальний контролер персонального комп’ютера (ПК), що забезпечує постійний моніторинг змін розподілу магнітного поля (МП) в обмеженому просторі з характерним масштабом часу t>=0,2 секунди. Основу датчиків МП складають епітаксіальні плівки на основі залізоітрієвих гранатів. Чутливість датчиків характеризується мінімальною варіацією величини магнітної індукції 10-7 T. При переміщенні в контрольованій області джерела слабкого МП, його положення візуалізується на моніторі ПК. Пристрій не чутливий до переміщення електропровідних немагнітних об’єктів. Пристрій може застосовуватися для досліджень в області фізики твердого тіла в екстремальних умовах, для екологічного контролю, а також для розширення функціональних можливостей стандартних металошукачів при митному контролі багажу.

06.11.2007Комплект кріогенного устаткування для дослідження властивостей фоточутливих матеріалів і атестації

Комплект призначений для дослідження характеристик фоточутливих матеріалів і виробів в діапазоні температур 3.0-300К у видимій і інфрачервоній області спектру випромінювань як на стадії розробки, так і при атестації готової продукції.

 • КРІОСТАТ ФПУ
 • МАЛОГАБАРИТНИЙ КРІОСТАТ КП-ФПУ

12.09.2007Комплект кріогенного устаткування для дослідження оптичних властивостей матеріалів

Комплект призначений для дослідження і атестації характеристик оптичних матеріалів і виробів в діапазоні температур 3.0-300К у видимій і інфрачервоній області спектру падаючого на них випромінювання. Достовірність порівняльного аналізу характеристик забезпечується завдяки створенню, за допомогою вбудованого вугільного кріосорбційного насоса, “чистого” і високого вакууму в зоні розташування зразка, запобіганню випаданню опадів на поверхнях зразків, вікон і дзеркал.

 • КРІОСТАТИ СЕРІЇ “КРІОСПЕК КП”
 • КРІОСТАТИ СЕРІЇ ”КРІОСПЕК КПО”
 • КРІОСТАТИ СЕРІЇ КН – П
 • КОМПЛЕКС КРІОГЕННОГО УСТАТКУВАННЯ ДЛЯ ОПТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В МАГНІТНОМУ ПОЛІ

04.07.2007Кріостат гелієвий

Кріостат гелієвий призначений для оптичних і месбауерівських досліджень в інтервалі температур 4,2 – 300 К. Охолодження досліджуваного зразка відбувається за рахунок теплообміну робочої камери з гелієвою ємністю. Регулювання і контроль температури здійснюється за допомогою ланцюга, що включає нагрівач і датчик температури. У нижній частині кріостату встановлені горизонтальні вікна. У разі використання кріостату для месбауерівських досліджень вікна виготовляються з майлару, а для оптичних досліджень – з матеріалу, проникного для необхідної довжини хвилі.

04.07.2007Кріостат азотний

Кріостат азотний призначений для оптичних і месбауерівських досліджень в тривалому режимі без дозаправки рідкого азоту. Охолоджування досліджуваного зразка здійснюється за рахунок теплообміну робочої камери з кріогенною ємністю. Регулювання і контроль температури проводиться за допомогою ланцюга, що включає нагрівач і датчик температури. У нижній частині кріостату встановлені горизонтальні вікна. У разі використання кріостату для месбауерівських досліджень вікна виготовляються з майлару, а для оптичних досліджень – з матеріалу, проникного для необхідної довжини хвилі.

20.06.2007Автоматизована установка високого тиску для комплексного дослідження рідких і твердих функціональних матеріалів

Автоматизована установка високого тиску призначена для комплексного дослідження впливу гідростатичного тиску та температури на пружні й спектральні характеристики рідких і твердих функціональних матеріалів.

04.05.2007Камера високого тиску (КВТ) для резистивних вимірювань, встановлена на платформі із спеціальним роз’ємом для сполучення з QD PPMS

Камера високого тиску призначена для проведення резистивних вимірювань на серійному приладі «Вимірник фізичних властивостей», що випускається фірмою «Quantum Design». Камера опускається у вимірювальний осередок за допомогою штанги, яка потім відкручується. За бажанням можуть бути виготовлені і інші модифікації КВТ аналогічної конструкції і для тиску 10-20 кбар залежно від співвідношення зовнішнього діаметру і діаметру каналу:

 • без платформи із спеціальним роз’ємом для резистивних вимірювань на інших типах установок;
 • із спеціальним коаксіальним виводом для ЯМР досліджень;
 • з резонатором для ЕПР досліджень.

04.05.2007Камера високого тиску (КВТ) для магнітних вимірювань
У інституті виготовляється ряд модифікацій камер високого тиску для магнітних вимірювань:

 • КВД для вимірювань на SQUID-магнетометре з використанням моди вимірювань на змінному струмі;
 • КВД для вимірювань на SQUID-магнетометре з використанням моди вимірювань на постійному струмі;
 • КВД для вимірювань на вібраційному магнетометре;
 • КВД для вимірювань на PPMS.

05.12.2006Вимірник артеріального тиску і частоти пульсу OMRON MIT з вбудованою управляючою картою Монітор MIT (монітор АТ)

OMRON MIT – компактний, повністю автоматичний прилад для вимірювання артеріального тиску на плечовій артерії. Прилад під’єднується або безпосередньо до манжети, або за допомогою повітряної трубки. OMRON MIT швидко і точно визначає артеріальний тиск і пульс і перетворить інформацію в цифрові свідчення на рідкокристалічному індикаторі. Прилад оснащений функцією штучного інтелекту і вимірює тиск в процесі подачі повітря в манжету. OMRON MIT оснащений пам’яттю на останнє вимірювання.