“ФТВТ”, Том 22, №1

Змiст

Вiктору Миколайовичу Варюхiну – 60 рокiв …………………………………….. 7
ГОХФЕЛЬД В.М. Динамічна провідність шаруватого провідника в
квантовій межі
………………………………………………………………………………………. 9
КОВАРСЬКИЙ В.Л. Кінетичні рiвняння для псевдоспiнової моделі
з бар’єрами
…………………………………………………………………………………….. 14
БУТЬКО В.Г. Електронна й магнітна структури нанопроводів Fe …….. 25
ТЕРЕХОВ С.В. Універсальність синергетичних законів. I. Загальні
характеристики масштабних рівнів
…………………………………………………. 33
ГАБЄЛКОВ С.В. Модель структури пористого тіла, яке спресовано
з агломерованих порошків
………………………………………………………………. 55
ВАСИЛЬЄВ А.Г. Вплив фазового розпаду інтерметаліда типу RFe2
на сорбцію водню
…………………………………………………………………………… 65
ВОЗНЯК Ю.В. Властивості полімерів, що кристалізуються, після
рівноканальної кутової екструзії. Вплив схеми деформації
……………… 72
КОЛУПАЄВ Б.Б., КЛЕПКО В.В., ЛЕБЕДЄВ Є.В., КОЛУПАЄВ Б.С.
Вплив тиску в Т–р-режимі на теплові властивості полівінілхло-
риду, полівінілбутиралю і полістиролу
……………………………………………. 79
УРЮКОВ Б.О., ТКАЧЕНКО Г.В. Метод отримання об’ємних на-
номатеріалів при високошвидкiсному зіткненні металевих части-
нок з мішенню
………………………………………………………………………………… 89
КРАЛЮК М.А., ПАШИНСЬКА О.Г., ВЛАСЕНКО М.М., ТИЩЕН-
КО І.І. Фізичні процеси, що впливають на формування мікро-
структури та властивостей міді під час інтенсивної холодної пла-
стичної деформації
………………………………………………………………………….. 99
ШКАТУЛЯК Н.М., ТКАЧУК О.М. Вплив внутрішнього циклічного
тиску на текстуру і руйнування труби з низьколегованої сталі
……….. 107
СПУСКАНЮК В.З., ГАНГАЛО О.М., ДАВИДЕНКО О.А., ДЕНИ-
СОВ Є.М. Верхня оцінка тиску рівноканального кутового пресу-
вання біметалевих заготовок
…………………………………………………………. 113
АЛЄКСЄЄВ А.Д., МОЛЧАНОВ О.М., УЛЬЯНОВА К.В., ЗІМІНА С.В.,
ПІЧКА Т.В. Перетворення локальної структури викопного вугілля
у результаті викиду і під дією високих тисків
………………………………… 122

Скачати архів »