“ФТВТ”, Том 17, №1

Змiст

НОВІКОВ Н.В., ШВЕДОВ Л.К., КРИВОШЕЯ Ю.Н. Апаратура для
досліджень структурних і фазових перетворень в матеріалах в умовах ви-
соких тисків, температур і деформацій зсуву …………………………………………………… 7
БЕЖЕНАР Н.П., ШУЛЬЖЕНКО А.А., БОЖКО С.А., ОЛЕЙНИК Г.С.
Спікання полікристалічних матеріалів на основі кубічного нітриду бору
із субмікронних порошків, які вміщують фракцію нанодіапазону ……………… 21
BYKOV A.I., TIMOFEEVA I.I., KOVALEV A.V., ISAYEVA L.P., RAGULYA A.V.,
ZAULYCHNY Ya.V., KHYZHUN O.Yu. X-ray emission and photoelectron
spectroscopy studies of interaction of nanocrystalline TiN and TiB2 after highpressure
sintering ……………………………………………………………………………………….. 32
ПАЩЕНКО В.П., РЕВЕНКО Ю.Ф., ПАЩЕНКО О.В., ШЕМЯКОВ О.А., ВА-
РЮХІН В.М., КАСАТКА М.Г., ПРИЛИПКО С.Ю., ПРИЛИПКО Ю.С.,
КІСІЛЬ М.Г., НАГОРНЫЙ В.В. Вплив високого гідростатичного тиску на
властивостi магніторезистивних нанопорошкових пресовок La0.6Sr0.3Mn1.1O3±δ …… 42
БОРОДІН В.О., ДОРОШЕВ В.Д., КАМЕНЄВ В.І., МАЗУР А.С., ТАРА-
СЕНКО Т.М. Магнітні і транспортні властивості самодопійованих ман-
ганітів лантану при нормальному і високому тисках …………………………………. 52
GRECHNEV G.E., LOGOSHA A.V., PANFILOV A.S., SVECHKAREV I.V.,
MUSIL O., SVOBODA P. Magnetovolume effect in Ce(Ni1−xCux)5 alloys ………………. 59
BABUSHKIN A.N., PEREVALOVA S.V., MOLLAEV A.Y., SAYPULAEVA L.A.,
MARENKIN S.F., MOROZOVA V.A. ZnAs2 electrical conductivity at cyclic
pressure treatment in the 22−50 GPa range ………………………………………………………… 67
KORIONOV I.V., TREFILOVA A.N., BABUSHKIN A.N., KORIONOVA I.G.,
SHUMINA U.N., LOJKOWSKI W., OPALINSKA A. Electrical properties of
ZrO2 in nano- and polycrystalline states at high pressure ………………………………… 70
КАЗАНЦЕВА Н.В., РИГМАНТ М.Б., ПІРОГОВ А.Н. Дослідження магнітно-
структурного фазового переходу при деформації нікелевих суперсплавів ….. 74
ДАУНОВ М.І., КАМИЛОВ І.К., АРСЛАНОВ Т.Р., БАТДАЛОВ А.Б., ХАР-
КУНОВА Д.М. Про теплопровідність і термоерс в області поліморфного і
надпровідного переходів ………………………………………………………………………….. 80
ГРИБАНОВ І.Ф., ГОЛОВЧАН О.В., ВАЛЬКОВ В.І. Магнітна поведінка
деяких залізо-марганцевих пніктидів при стисненні гратки. Обчислю-
вальний експеримент ……………………………………………………………………………….. 86
ТЯГУР Ю.І. Фізичні властивості кристалів Sn2P2S6 при зміні рівня тиску і
температури …………………………………………………………………………………………….. 93
КАЛАНДА Н.А., ГУРСЬКИЙ Л.И., ЯНУШКЕВИЧ К.І., ШИШОНОК Н.А.,
КОЛЄСОВА І.М. Вплив тиску на критичну густину струму у високотем-
пературних надпровідникових композитах ……………………………………………….. 98
ГОГАЄВ К.А., ВОРОПАЄВ В.С., ВЕРБИЛО Д.Г., ПОДРЄЗОВ Ю.М., ДА-
НИЛЕНКО М.І. Застосування асиметричної прокатки для зміцнення
компактного і пористого титану ……………………………………………………………… 103
ІСЛАМГАЛІЄВ Р.К., КУЛЯСОВА О.Б., КУРМАНАЄВА Л.Р. Структурні
особливості і механічні властивості магнієвих сплавів, підданих
рівноканальному кутовому пресуванню ………………………………………………….. 110
AKBARI MOUSAVI S.A.A., SHAHAB A.R., MASTOORI M. Three-dimensional
numerical analysis of twist extrusion process for annealed copper ……………………….. 117
МИЛЯВСЬКИЙ В.В., САЗОНОВА Л.В., БЄЛЯТИНСЬКА І.В., БОРОДІНА
Т.І., ЖЕРНОКЛЄТОВ Д.М., СОКОЛОВ С.Н., ЖУК А.З. Ударний мета-
морфізм плагіоклазу і амфіболу при ступінчатому ударно-хвильовому
навантаженні гірських порід …………………………………………………………………… 126
РИЖКОВСЬКИЙ В.М., МІТЮК В.І. Вплив термобаричної обробки на
структурний стан інтерметалічної сполуки CuMnSb ………………………………… 137
ЭФРОС Н.Б., ЛОЛАДЗЕ Л.В., ЗАІКА Т.П., ШИШКОВА Н.В., ТЮТЕНКО
В.С., ЭФРОС Б.М., ВАРЮХІН В.М. Структура і механізми зміцнення ви-
сокоазотистих аустенітних сталей …………………………………………………………… 141
РЯБИЧЕВА Л.А., УСАТЮК Д.А. Підвищення геометричної точності
вісесиметричних поковок з застосуванням методу функцій Ляпунова ……… 147
СЛЮСАРЄВ В.В., ВАСИЛЕНКО Т.О., ЯНЧЕВ А.І., ШУЛЯК А.В. Визна-
чення загальної пористості викопного вугілля з застосуванням високого
тиску (до 2 GPa) ……………………………………………………………………………………… 155

Скачати архів »