“ФТВТ”, Том 18, №4

Змiст

X Міжнародна конференція «Високий тиск – 2008. Фундаментальні та
прикладні аспекти» ……………………………………………………………………………………… 9
ВАЛІЄВ Р.З. Створення об’ємних наноструктурних матеріалів ме-
тодами інтенсивної пластичної деформації для інноваційних засто-
сувань у техніці й медицині ……………………………………………………………. 12
ГЛЕЗЕР А.М., МЄТЛОВ Л.С. Мегапластична деформація твердих тіл …….. 21
DOBATKIN S.V. Nano- and submicrocrystalline steels processed by
severe plastic deformation …………………………………………………………………. 36
ВАРЮХІН В.М., МЕЛЬНИК Т.Н., ПІЛЮГІН В.П., СТЕФАНОВИЧ Л.І.,
ЭФРОС Н.Б., ЭФРОС Б.М., ЮРЧЕНКО В.М. Аномальний гістерезис
ε-фази високого тиску в нанокристалічних сплавах Fe–Mn, отрима-
них методом інтенсивної пластичної деформації ………………………………….. 51
УТЯШЕВ Ф.З. Роль масштабного фактора й механізмів деформації
в здрібнюванні структури в металах ……………………………………………….. 60
КАРПОВ М.І., КОРЖОВ В.П., ЗВЄРЄВ В.Н., ВНУКОВ В.І., ЖЕЛТЯ-
КОВА І.С. Мікроструктура й критична щільність струму стрічкових
композитів з нанорозмірними шарами з надпровідних сплавів Nb–Ti ….. 70
БЕЙГЕЛЬЗІМЕР Я.Є. Деякі міркування із приводу великих пла-
стичних деформацій, засновані на їхній аналогії з турбулентністю ….. 77
КОРШУНОВ А.І., СМОЛЯКОВ А.А., КРАВЧЕНКО Т.Н., ПОЛЯ-
КОВ Л.В., КАГАНОВА І.І., КОРОТЧЕНКОВА І.В. Якість ме-
ханічних властивостей металів і сплавів після рівноканального ку-
тового пресування …………………………………………………………………………… 87
ТИХОНОВСЬКИЙ М.А., КИСЛЯК І.Ф., ВОЛЧОК О.І., РУДИЧЕ-
ВА Т.Ю., ЯРОВОЙ В.Г., КУЗЬМІН А.В., КАМИШАНЧЕНКО Н.В.,
НІКУЛІН І.С. Фізико-механічні властивості титану після інтенсивної
пластичної деформації волочінням у кріогенних (77 K) умовах ………………. 96
ДАНИЛЕНКО Н.І. Формування градієнтної наноструктури при
інтенсивній поверхневій пластичній деформації в матеріалах з
підвищеним вмістом вуглецю ………………………………………………………… 100
MISIUK A., BARCZ A., CHOW L., BAK-MISIUK J., ROMANOWSKI P.,
SHALIMOV A., WNUK A., SURMA B., VANFLEET R., PRUJSZCZYK M.
Pressure-induced structural transformations in Si:V and Si:V, Mn ………… 105
GRECHNEV G.E., PANFILOV A.S., FEDORCHENKO A.V., SVECHKAREV
I.V., FILIPPOV V.B., LYASHCHENKO A.B., AND VASILIEV
A.N. Pressure effects on electronic structure and magnetic properties of
anisotropic metallic compounds ……………………………………………………….. 112
ВАЛЬКОВ В.І., ВАРЮХІН Д.В., ГОЛОВЧАН О.В. Особливості ба-
ричної стійкості низькотемпературних магнітоупорядкованих фаз
у системі Mn2–xFexAs0.5P0.5 …………………………………………………………….. 119
ФІЛОНЕНКО В.П., ХАБАШЕСКУ В.Н., ДАВИДОВ В.А., ЗІБРОВ І.П.,
АГАФОНОВ В.Н. Перспективи синтезу нових алмазоподібних фаз
у системі B–C–N ……………………………………………………………………………. 129
СЕРГЄЄВА А.Є., СТОЛЯРОВ В.В., ПАШИНСЬКА Є.Г., ГРИШАЄВ
В.В. Вплив электропластичної прокатки на мартенситне перетво-
рення у сплаві TiNi з ефектом пам’яті форми …………………………………. 138
ГУНДЕРОВ Д.В., ЛУК’ЯНОВ А.В., ПРОКОФ’ЄВ Є.А. Формування
структури й властивостей сплаву TiNi при впливі теплої інтенсивної
пластичної деформації крутінням ………………………………………………….. 143
КАЗАНЦЕВА Н.В., МУШНИКОВ Н.В., ПОПОВ А.А., САЗОНОВА В.А.,
ТЕРЕНТЬЄВ П.Б. Нанорозмірні гідриди алюмінідів титану ……………. 147
СКВОРЦОВ А.І., КОНДРАТОВ В.М. Вплив пружнопластичної де-
формації на магнітомеханічне загасання в сплавах заліза ……………….. 152
ДОБРОМИСЛОВ А.В., ТАЛУЦ Н.І., КОЗЛОВ Є.А. Фізико-хімічні
перетворення у суміші кварцу з алюмінієм під дією сферично
збіжних ударних хвиль і внутрішня будова земної мантії ………………. 155
АВТОРСЬКИЙ ПОКАЖЧИК ЗА 2008 РІК ……………………………………… 162

Скачати архів »