Конференція

оголошення

V ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«Сучасні інформаційні технології, засоби автоматизації та електропривод»
(23-24 квітня 2021 року)

Міністерство освіти і науки України
Донбаська державна машинобудівна академія
Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О. Галкіна НАН України (м. Київ)
Інститут економіки промисловості НАН України (м. Київ)
ПАТ «Новокраматорський машинобудівний завод»
ПАТ «Енергомашспецсталь»
Громадська спілка «ІТ кластер Донеччини» (IT Cluster Donbass)
Micas Simulations Limited
ТОВ «Інформаційні технології САПР»

Запрошуємо Вас прийняти учать у V-й Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасні інформаційні технології, засоби автоматизації та електропривод», яка відбудеться 23–24 квітня 2021 року у Донбаській державній машинобудівній академії (м. Краматорськ, Україна).

Участь у конференції безкоштовна

 

Тематичні напрями роботи конференції:

 

 1. Сучасні засоби створення та використання інформаційних технологій у різних предметних областях, зокрема у машинобудуванні, економіці та медицині.
 2. Моделі, методи і інформаційні технології системного аналізу та синтезу структурних, інформаційних і функціональних моделей складних технічних та економічних об’єктів і процесів.
 3. Актуальні питання використання методів, моделей та інформаційних технологій у складних технічних та економічних системах в умовах Четвертої промислової революції.
 4. Напрями вирішення проблем смартспеціалізації технічних та економічних систем.
 5. Технології моделювання й оптимізації технічних та економічних систем та процесів (статичні та динамічні, стохастичні, імітаційні, логіко-динамічні моделі, тощо).
 6. Методи планування, математичного, алгоритмічного і програмного забезпечення задач аналізу/синтезу складних технічних та економічних систем та процесів .
 7. Засоби автоматизованого проектування об’єктів та процесів на основі використання CAD/CAE/CAM/PDM/CALS – систем, технологій та процесів обробки інформації. Моделювання поведінки нових матеріалів в процесі обробки та експлуатації.
 8. Інтелектуальний аналіз даних та знань (Data Mining), організація баз знань для САПР, розробка систем інтелектуальної підтримки прийняття рішень в автоматизованих технічних та економічних системах і мережах.
 9. Надійність і якість технічних систем.
 10. Розробка електромеханічних систем на основі енергозберігаючих технологій, перетворювачів енергії тощо.
 11. Регульований електропривод, методи побудови систем керування та діагностування.
 12. Актуальні питання використання ІТ-технологій в освіті.

З інформаційним листом можна ознайомитися за посиланням.