Вітаємо…

оголошення

Щиро вітаємо Завдовєєва Анатолія Вікторовича з успішним захистом дисертації «Формування структури і фізико-механічних властивостей низьковуглецевих сталей 20Г2С і 08Г2С при інтенсивній пластичній деформації» на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.04.07 «Фізика твердого тіла».