Спеціалізована вчена рада

оголошення

Дата: 26 червня 2014 р., 14-00

Місце засідання: конференц-зал

Порядок денний:
1. Прийняття до захисту дисертації МАКСИМОВА Віктора Володимировича (ДонФТІ) «Кінетика і механізми формування високоміцних наноструктурних станів в аморфних сплавах на основі алюмінію» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла.
2. ЗАХИСТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук СІДОРОВА Сергія Леонідовича (ДонФТІ) «Флуктуації парапровідності та спектр елементарних збуджень в квазідвовимірних системах» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла.
Науковий керівник: доктор фіз.-мат. наук, с.н.с. ТАРЕНКОВ Володимир Юрійович, завідувач відділу комплексних досліджень в екстремальних умовах ДонФТІ ім. О.О. Галкіна НАНУ.
Офіційні опоненти:
- доктор фіз.-мат. наук, професор
ВОВК Руслан Володимирович, завідувач кафедри фізики низьких температур Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна МОН України;
- доктор фіз.-мат. наук, с.н.с.
ШАТЕРНІК Володимир Євгенович, провідний науковий співробітник відділу надпровідної електроніки Інституту металофізики ім. Г.В.Курдюмова НАН України.
- доктор фіз.-мат. наук, професор
ПЕТРЕНКО Олександр Григорович, професор кафедри нанофізики Донецького національного університету МОН України.

Запрошуються всі наукові співробітники.