Спеціалізована вчена рада

вчені ради

Дата: 17 січня, четвер, 14-00
Місце засідання: конференц-зал

Порядок денний:

ЗАХИСТ дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата фізико-математичних наук

БОЙЛО Ірини Вікторівни (ДонФТІ ім. О.О. Галкіна НАНУ)
Струмоперенесення в тунельних структурах з неоднорідними оксидними шарами

за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла.

Науковий керівник: кандидат фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник

БІЛОГОЛОВСЬКИЙ Михайло Олександрович, старший науковий співробітник відділу теорії динамічних властивостей складних систем ДонФТІ ім. О.О. Галкіна НАНУ.

Офіційні опоненти:
- доктор фіз.-мат. наук, професор кафедри нанофізики конденсованих середовищ КУЗНЕЦОВ Геннадій Васильович, зав. НДЛ «Фізика і техніка напівпровідників» Інституту високих технологій (Київський національний університет імені Тараса Шевченка);

- доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник
ТАРЕНКОВ Володимир Юрійович, зав. відділом комплексних досліджень в екстремальних умовах ДонФТІ ім. О.О. Галкіна НАНУ.

 

Запрошуються всі наукові співробітники.