Спеціалізована вчена рада

вчені ради

Дата: 20 грудня, четвер, 14-00
Місце засідання: конференц-зал

Порядок денний:

ЗАХИСТ дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата фізико-математичних наук
МАРЧЕНКО Олексія Ігоровича (ДонФТІ ім. О.О. Галкіна НАНУ)
“Статичні та динамічні властивості феромагнітної решітки антиточок: ефекти симетрії”

за спеціальністю 01.04.11 – магнетизм.

Науковий керівник: доктор фіз.-мат. наук, професор

КРИВОРУЧКО Володимир Миколайович, заст. директора ДонФТІ ім. О.О. Галкіна НАНУ.

Офіційні опоненти:
- доктор фіз.-мат. наук, професор

ТАРАПОВ Сергій Іванович, зав. відділу радіоспектроскопії

Інституту радіофізики і електроніки ім. О.Я.Усикова НАН України;
- доктор фіз.-мат. наук, професор

КУЧКО Андрій Миколайович, зав. кафедри теоретичної і математичної фізики Донецького національного університету Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

 

Запрошуються всі наукові співробітники.