Спеціалізована вчена рада

вчені ради

Дата: 22 грудня, четвер, 14-00
Місце засідання: конференц-зал

Порядок денний:

ЗАХИСТ дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата фізико-математичних наук
БУКІНА Геннадія Володимировича (ДонФТІ ім. О.О. Галкіна НАНУ)
“Індуковані тиском переходи високий спін – низький спін іонів Fe2+
в координаційних сполуках”

за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла.

Науковий керівник: доктор фіз.-мат. наук, професор. ЛЕВЧЕНКО Георгій Георгійович,
зав. відділу фазових перетворень ДонФТІ ім. О.О. Галкіна НАНУ.

Офіційні опоненти:
- доктор фіз.-мат. наук, професор
ХАЦЬКО Євген Миколайович, провідний науковий співробітник відділу магнетизму
Фізико-технічного інституту низьких температур ім. Б.І. Вєркіна НАНУ;
- доктор фіз.-мат. наук, с.н.с.
ПРОХОРОВ Олександр Дмитрович,
старший науковий співробітник відділу низькотемпературного магнетизму і радіоспектроскопії при високих тисках ДонФТІ ім. О.О. Галкіна НАНУ.

Запрошуються всі наукові співробітники.