Спеціалізована вчена рада

вчені ради

Дата: 16 грудня, п’ятниця, 14-00
Місце засідання: конференц-зал

Порядок денний:
ЗАХИСТ дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата фізико-математичних наук
ЯЩІШИНА Ігоря Олександровича (ДонФТІ ім. О.О. Галкіна НАНУ)
«Структура та стан поверхні нанокристалів
ZrO2Y2O3Cr2O3 і фізико-механічні властивості полікристалів на їх основі»
за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла.

Науковий керівник: доктор фіз.-мат. наук, професор КОНСТАНТІНОВА Тетяна Євгенівна, зав. відділу фізичного матеріалознавства ДонФТІ ім. О.О. Галкіна НАНУ.
Офіційні опоненти:
- чл.-кор. НАНУ, доктор фіз.-мат. наук, професор
ГЛИНЧУК Майя Давидівна
– зав. відділом функціональних оксидних матеріалів
Інституту проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАНУ;
- доктор фіз.-мат. наук, професор
ПАШКЕВИЧ Юрій Георгійович - зав. відділом теорії динамічних властивостей складних систем ДонФТІ ім. О.О. Галкіна НАНУ.

Запрошуються всі наукові співробітники.