Новини

Конкурс

оголошення

ДОНЕЦЬКИЙ ФIЗИКО-ТЕХНIЧНИЙ IНСТИТУТ ІМ. О.О. ГАЛКІНА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

  оголошує конкурс на заміщення вакантної посади:

наукового співробітника

відділу фазових перетворень

 

Вимоги до посади:

учасник конкурсу (далі кандидат) повинен мати науковий ступень не нижче доктора філософії (кандидата наук) та не менше п’яти років досвіду, за останні п’ять років не менше п’яти публікацій та/або патентів.

 Для участі у конкурсі необхідно надіслати до 21 листопада 2021 р. на адресу Інституту (03028, м. Київ, пр. Науки, 46, Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О. Галкіна НАН України, вченому секретарю) такі документи:

 1) письмову заяву на ім’я директора про участь у конкурсі;

2) копію документа, що посвідчує особу;

3) заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;

4) автобіографію;

5) копію трудової книжки (за наявності);

6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

7) перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;

8 ) письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, які працюють у науковій установі, в якій оголошено конкурс, подають лише заяву про участь у конкурсі.

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо).

Вчений секретар ДонФТІ НАН України к.т.н.                                            Дмитренко В.Ю.

20.10.2021 р.

Контактний телефон: (044) 524-04-80

Адреса електронної пошти: donfti.nanu@ukr.net

Конкурс

оголошення

 

ДОНЕЦЬКИЙ ФIЗИКО-ТЕХНIЧНИЙ IНСТИТУТ ІМ. О.О. ГАЛКІНА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

  оголошує конкурс на заміщення вакантної посади:

старшого наукового співробітника

відділу теорії динамічних властивостей складних систем

 

Вимоги до посади:

учасник конкурсу (далі кандидат) повинен мати науковий ступень не нижче доктора філософії (кандидата наук) та не менше п’яти років досвіду, за останні п’ять років не менше п’яти публікацій та/або патентів.

 Для участі у конкурсі необхідно надіслати до 08 листопада 2021 р. на адресу Інституту (03028, м. Київ, пр. Науки, 46, Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О. Галкіна НАН України, вченому секретарю) такі документи:

 1) письмову заяву на ім’я директора про участь у конкурсі;

2) копію документа, що посвідчує особу;

3) заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;

4) автобіографію;

5) копію трудової книжки (за наявності);

6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

7) перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;

8 ) письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, які працюють у науковій установі, в якій оголошено конкурс, подають лише заяву про участь у конкурсі.

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо).

Вчений секретар ДонФТІ НАН України к.т.н.                                            Дмитренко В.Ю.

 

07.10.2021 р.

Контактний телефон: (044) 524-04-80

Адреса електронної пошти: donfti.nanu@ukr.net

Конференція

оголошення

V ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«Сучасні інформаційні технології, засоби автоматизації та електропривод»
(23-24 квітня 2021 року)

Міністерство освіти і науки України
Донбаська державна машинобудівна академія
Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О. Галкіна НАН України (м. Київ)
Інститут економіки промисловості НАН України (м. Київ)
ПАТ «Новокраматорський машинобудівний завод»
ПАТ «Енергомашспецсталь»
Громадська спілка «ІТ кластер Донеччини» (IT Cluster Donbass)
Micas Simulations Limited
ТОВ «Інформаційні технології САПР»

Запрошуємо Вас прийняти учать у V-й Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасні інформаційні технології, засоби автоматизації та електропривод», яка відбудеться 23–24 квітня 2021 року у Донбаській державній машинобудівній академії (м. Краматорськ, Україна).

Участь у конференції безкоштовна

 

Тематичні напрями роботи конференції:

 

 1. Сучасні засоби створення та використання інформаційних технологій у різних предметних областях, зокрема у машинобудуванні, економіці та медицині.
 2. Моделі, методи і інформаційні технології системного аналізу та синтезу структурних, інформаційних і функціональних моделей складних технічних та економічних об’єктів і процесів.
 3. Актуальні питання використання методів, моделей та інформаційних технологій у складних технічних та економічних системах в умовах Четвертої промислової революції.
 4. Напрями вирішення проблем смартспеціалізації технічних та економічних систем.
 5. Технології моделювання й оптимізації технічних та економічних систем та процесів (статичні та динамічні, стохастичні, імітаційні, логіко-динамічні моделі, тощо).
 6. Методи планування, математичного, алгоритмічного і програмного забезпечення задач аналізу/синтезу складних технічних та економічних систем та процесів .
 7. Засоби автоматизованого проектування об’єктів та процесів на основі використання CAD/CAE/CAM/PDM/CALS – систем, технологій та процесів обробки інформації. Моделювання поведінки нових матеріалів в процесі обробки та експлуатації.
 8. Інтелектуальний аналіз даних та знань (Data Mining), організація баз знань для САПР, розробка систем інтелектуальної підтримки прийняття рішень в автоматизованих технічних та економічних системах і мережах.
 9. Надійність і якість технічних систем.
 10. Розробка електромеханічних систем на основі енергозберігаючих технологій, перетворювачів енергії тощо.
 11. Регульований електропривод, методи побудови систем керування та діагностування.
 12. Актуальні питання використання ІТ-технологій в освіті.

З інформаційним листом можна ознайомитися за посиланням.

Вітаємо

оголошення

Вітаємо Заморського Владіслава Олексійовича (аспіранта Інституту магнетизму НАН України та МОН України), Боднарука Андрія Васильовича (молодшого наукового співробітника Інституту фізики НАН України) та Лєдєньова Микиту Олексійовича (молодшого наукового співробітника Донецького фізико-технічного інституту ім.О.О.Галкіна НАН України) з одержанням премії НАН України за синтез та дослідження фізичних властивостей багатофункціональних металооксидних матеріалів.

оголошення

Доповідь Володимира Криворучко / V.N. Krivoruchko
Donetsk Institute for Physics and Engineering, the NAS of Ukraine Kyiv, Ukraine

Topological Superconductivity: SC/half-metal ferromagnet nanocomposites as ‘topological’ quantum materials for realizing Majorana quasiparticles

на засіданні семінару “Багатозонність електронних станів” можна переглянути на

 

Youtube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLSGP3r1iKksPaVmYCDukMIKhz2NESq1mD