“ФТВТ”, Том 14, №4

Змiст

VIII Міжнародна конференція «Високий тиск – 2004: фундаментальні та
прикладні аспекти» …………………………………………………………………………………. 7
VARYUKHIN V.N., BEYGELZIMER Y.Y., EFROS B.M., PROKOF’EVA O.V.,
PILYUGIN V.P. High Pressure Effects in Severe Plastic Deformation …………… 9
САІТОВА Л.Р., СЕМЕНОВА І.П., РААБ Г.І., ВАЛІЄВ Р.З. Підвищення
механічних властивостей сплавів Ti−6Al−4V методами рівноканального
кутового пресування і подальшої пластичної деформації …………………………….. 19
ПАЩЕНКО В.П., ШТАБА В.А., ВАРЮХІН В.М., ПАЩЕНКО О.В.,
ШЕМЯКОВ А.А., ЖИХАРЄВ І.В., Д’ЯКОНОВ В.П., КЛІМОВ А.В.,
ШИМЧАК Г. Фазові переходи, баро- і магніторезистивні ефекти у
манганіт-лантановій кераміці та лазерній плівці La0.6Mn1.4O3±δ …………….. 25
КОРШУНОВ А.І., ВЄДЄРНІКОВА І.І., ПОЛЯКОВ Л.В., КРАВЧЕН-
КО Т.Н., СМОЛЯКОВ А.А., НІЗОВЦЕВ П.Н. Дослідження зміни
механічних властивостей по перерізу заготовки після РКК-пресування ……… 35
ПОДРЄЗОВ Ю.М. Структурна чутливість механічних властивостей
наноматеріалів …………………………………………………………………………………….. 42
ТИХОМИРОВА Г.В., БАБУШКІН О.М. Релаксаційні ефекти поблизу
індукованих тиском фазових переходів. Електропровідність галогені-
дів амонію …………………………………………………………………………………………… 52
КУЛЯСОВА О.Б., ІСЛАМГАЛІЄВ Р.К. Підвищена надпластичність у
наноструктурному магнійовому сплаві Mg−10 wt% Gd …………………………. 56
УЛЬЯНОВА Т.М., КРУТЬКО Н.П., ТИТОВА Л.В., ПАЕМУРД Є.С.,
МЕДИЧЕНКО С.В., КАЛМИЧКОВА О.Ю. Наноструктурні порошки
тугоплавких оксидів для отримання кераміки . ……………………………………… 62
GRECHNEV G.E., PANFILOV A.S., BARANOVSKIY A.E., LOGOSHA A.V.,
SVECHKAREV I.V. Pressure effect on magnetic susceptibility and
exchange interactions in GdMx (x = 1, 2, 3, 5) systems ………………………………. 68
ПАШИНСЬКА Є.Г., ВАРЮХІН В.М., ЛЕЙРІХ І.В., АНТОНОВА М.А.,
ТІЩЕНКО І.І., ТКАЧЕНКО В.М. Дослідження накопичення дефектів
у міді в умовах інтенсивного комбінованого навантаження ………………….. 76
РААБ Г.І. До питання промислового виробництва об’ємних ультра-
дрібнозернистих матеріалів …………………………………………………………………. 83
МАЛИШЕВА С.П., САЛІЩЕВ Г.А., БЕЦОФЕН С.Я. Виготовлення
листових напівфабрикатів із технічного титану з субмікрокриста-
лічною структурою і їхні механічні властивості …………………………………… 90
ГРІНБЕРГ Б.А., КАЗАНЦЕВА Н.В., ШОРОХОВ Е.В., ПИРОГОВ А.Н.,
ДОРОФЄЄВ Ю.А. Нейтронографічне і електронно-мікроскопічне
дослідження фазових перетворень в нікелевому суперсплаві після
ударно-хвильового навантаження ………………………………………………………… 97
ВОРОНЦОВ Г.В., ОВСЯННІКОВ С.В., ЛОПАТІН Ю.Н., ЩЕННІКОВ В.В.
Багатофазні стани поблизу фазових переходів під тиском …………………… 104
БЄЛОШЕНКО В.О., БОРЗЕНКО О.П., ГЛАЗУНОВА В.О., ПАКТЕР М.К.
Муфти, що термоусаджуються із наповнених епоксидних композицій …….. 109
ІГНАТЬЄВА Т.А., ВЕЛИКОДНИЙ А.Н. Електронно-топологічні пере-
ходи в сплавах ренію і їхній вплив на Tc …………………………………………….. 117
ЛАВРІНЕНКО Н.М., БЄЛОУСОВ М.М. Комп’ютерне моделювання
динамічного відгуку механічної системи на зовнішній вплив ……………… 125
МОЛЛАЄВ А.Ю., АРСЛАНОВ Р.К., ДЖАМАМЕДОВ Р.Г., МАРЕН-
КІН С.Ф., ВАРНАВСЬКИЙ С.А. Фазові перетворення в орієнтованих
монокристалах антимоніду кадмію при високому тиску ……………………… 132
МОЛЛАЄВ А.Ю., ГАБІБОВ С.Ф., АРСЛАНОВ Р.К. Еволюція енерге-
тичного спектра арсеніду галію під тиском ………………………………………… 140
АВТОРСЬКИЙ ПОКАЖЧИК ЗА 2003 РІК ………………………………………….. 144

Скачати архів »