“ФТВТ”, Том 15, №2

Змiст

ТРОЇЦЬКА Є.П., ЧАБАНЕНКО В.В., ГОРБЕНКО Є.Є. Фононна
дисперсія стиснених кристалів інертних газів в ГЦК-гратці ………………. 7
РУМЯНЦЕВ В.В., ФЕДОРОВ С.А. Індукована зовнішнім механіч-
ним напруженням гіротропія молекулярних кристалів …………………….. 12
ДОРОШЕВ В.Д., БОРОДІН В.О., ПАШКЕВИЧ Ю.Г., КАМЕНЄВ В.І.,
МАЗУР А.С., ТАРАСЕНКО Т.М. Особливості фазових переходів в
GdBaCo2O5+δ при високих тисках …………………………………………………… 21
ДУГАДКО О.Б., СЄННІКОВА Л.Ф., ПАВЛОВСЬКА Є.О., ШЕВ-
ЧЕНКО Б.А., СПУСКАНЮК В.З., МЕДВЕДСЬКА Е.О., МАТРО-
СОВ М.І., ДМИТРЕНКО В.Ю. Особливості сильнодеформованого
стану міді волокнистої будови ………………………………………………………… 33
МЄТЛОВ Л.С., БЄЛОУСОВ М.М., ДУГАДКО О.Б. Структурно-
кінетичні особливості деформування волокнистих наноматеріалів ….. 38
БАТОВ Д.В., БЛАНК В.Д., ПОЛЯКОВ Є.В., КУЛЬНИЦЬКИЙ Б.А.,
ДЖУ Б.К. Вуглець-азотні нанотрубки, отримані в газостаті, і їх за-
стосування в якості холодних катодів ……………………………………………… 47
БУЖИНСЬКИЙ С.А. Фазові P−T-діаграми сплавів системи CrAs1−xSbx
при 0 < x < 1 ……………………………………………………………………………………. 52
АРСЛАНОВ Р.К., ГАДЖИАЛІЄВ М.М., ДАУНОВ М.І., КОРТУНО-
ВА Є.В., ХОХЛАЧЕВ П.П., ШВАНСЬКИЙ П.П. Електронний
транспорт монокристалічного цинкіту при нормальному та висо-
кому тисках …………………………………………………………………………………….. 56
САМОЛЕТОВ О.О., CHAPLAIN M.A.J. Термостат з двочасовою
конкурентною динамікою термостатиювання ………………………………….. 61
ЗАВОРОТНЄВ Ю.Д., МЕДВЕДЄВА Л.І. Вплив зовнішніх дій на
прихований парамагнетизм в CsFeCl3 ……………………………………………… 76
СОБОЛЄВ В.В., УШЕРЕНКО С.М. Утворення плазми в ударно-
хвильових процесах ………………………………………………………………………… 86
ЛИСЕНКО А.Б., БОРИСОВА Г.В., КРАВЕЦЬ О.Л. Структура і ме-
ханізм утворення метастабільних політипів легких рідкісноземель-
них елементів ………………………………………………………………………………….. 96
МАСЛОВ В.В., ІЛЬЇНСЬКИЙ А.Г., НОСЕНКО В.К., МАШИРА
В.А., БЕЛЬТЮКОВ А.Л., ЛАДЬЯНОВ В.І., ШИШМАРІН А.I. Про
структуру розплаву, її спадкування при аморфізації і вплив на
магнітні властивості аморфного сплаву Fe80Si6B14 …………………………. 105
ГРИЦУК В.Д., СЕНЮТЬ В.Т., КОВАЛЬОВА С.А., ГЛАДКИХ С.В.
Оптимізація геометричної форми порожнини високого тиску АВТ
«кувалда з заглибленням» для спікання порошків нанодисперсного
алмазу …………………………………………………………………………………………… 116

Скачати архів »