“ФТВТ”, Том 16, №4

Змiст

IX Міжнародна конференція «Високий тиск – 2006. Фундаментальні та при-
кладні аспекти» …………………………………………………………………………………………….. 7
VALIEV R.Z. The new trends in SPD processing to fabricate bulk nanostructured
materials …………………………………………………………………………………………….. 9
ДОБАТКІН С.В., САЛІЩЕВ Г.А., КУЗНЄЦОВ А.А., РЕШЕТОВ О.В., СИН-
КОВ О.С., КОНЬКОВА Т.Н. Порівняльний аналіз структури і властивостей
безкисневої міді після різних способів інтенсивної пластичної деформації …….. 23
ПОДРЄЗОВ Ю.М., ФІРСТОВ С.А. Два підходи до аналізу кривих
деформаційного зміцнення ……………………………………………………………………….. 37
STOLYAROV V.V., UGURCHIEV U.Kh., TRUBITSYNA I.B., PROKOSHKIN S.D.,
PROKOFIEV E.A. Severe electroplastic deformation of TiNi alloy …………………………. 49
КОРШУНОВ А.І., ВЄДЄРНІКОВА І.І., ПОЛЯКОВ Л.В., СМОЛЯКОВ А.А.,
КРАВЧЕНКО Т.Н., КОРОТЧЕНКОВА І.В. Дослідження впливу кількості
циклів рівноканального кутового пресування на швидкісну чутливість
титану ВТ1-0 ……………………………………………………………………………………………. 64
MISIUK A., EFROS B.M. Pressure-induced transformations during annealing
of silicon implanted with oxygen …………………………………………………………………. 68
UTYASHEV F.Z., RAAB G.I. Mechanisms and model of structure formation in
metals during severe deformation ………………………………………………………………… 73
PASHINSKAYA E.G. Power aspects of energy dissipation during plastic deformation
in different stressed states. Part 1 ………………………………………………….. 79
SEMENOVA I.P., SAITOVA L.R., RAAB G.I., VALIEV R.Z. Superplastic behavior
of ultrafine-grained Ti−6Al−4V ELI alloy produced by severe plastic
deformation ………………………………………………………………………………………………. 84
БЄЛОУСОВ М.М. In situ-дослідження процесів структуроутворення при
деформації матеріалів в алмазних ковадлах. 1. Обладнання і методика
експерименту …………………………………………………………………………………………… 90
ТРУХАНОВ С.В., ФЕДОТОВА В.В., ТРОЯНЧУК І.О., ТРУХАНОВ А.В.,
ФІТА І.М., SZYMCZAK H. Вплив гідростатичного тиску на стан
спінового скла в манганітах ……………………………………………………………………. 103
GRECHNEV G.E., BARANOVSKIY A.E., LOGOSHA A.V., PANFILOV A.S., FIL
V.D., IGNATOVA T.V., SHITSEVALOVA N.Yu., ERIKSSON O. Pressure effect on
electronic structure and magnetic properties of MB6 and MB12 borides ……………. 110
БОЙЧЕНКО В.О., ДЬЯЧЕНКО О.І., КРИВОРУЧКО В.М., ТАРЄНКОВ В.Ю.
Ефекти зонної структури в манганітах лантану ……………………………………….. 115
БОХОНОВ Б.Б., ВАСЬКОВ Д.Г., ДОРОФЕЙЧИК С.С., МАКОВЕЦЬКИЙ Г.І.,
ШИПІЛО В.Б., ЯНУШКЕВИЧ К.І. Кристалічна структура і питома на-
магніченість компактних зразків, отриманих із нанорозмірних порошків
Ni-C в умовах високих тиску і температури ……………………………………………………… 123
LAVRENTYEV A.A., GABRELIAN B.V., VORZHEV V.B., NIKIFOROV I.Ya.,
KHYZHUN O.Yu., REHR J.J. X-ray spectroscopy studies of the electronic structure
and band-structure calculations of cubic TaCxN1−x carbonitrides ……………………… 135
СКВОРЦОВ А.І., АГАПОВ А.І., КОНДРАТОВ В.М., ШИШКІН В.М., ЭФ-
РОС Б.М., ТЮТЕНКО В.С. Внутрішнє тертя і фазові перетворення в
сплавах на основі цинк–алюміній в залежності від ступеня пластичної
деформації ……………………………………………………………………………………………… 144
ВАЛЬКОВ В.І., ВАРЮХІН Д.В., ГРИБАНОВ І.Ф., ТОДРИС Б.М.,
СІВАЧЕНКО О.П. Вплив тиску на магнітоструктурні фазові переходи в
сплавах системи Mn2−xFexAs0.5P0.5 ……………………………………………………………. 148
ПАЛІСТРАНТ Н.А., БІВОЛ В.В., РОБУ С.В., СМЕРТЕНКО П.С.
Механізм деформації нових перспективних полімерних композитів на
базі 4-аміностиролу при високих локальних напруженнях ………………………. 153
БІЛОШЕНКО В.О., МАТРОСОВ М.І., СПУСКАНЮК В.З., ЧИШКО В.В.
Вплив комбінованої деформації на механічні і функціональні властивості
сплаву NbTi ………………………………………………………………………………………….. 159
ХОМЕНКО А.В., ПРОДАНОВ Н.В. Сінергетична кінетика плавлення
ультратонкої плівки мастила …………………………………………………………………… 164
ДО 100-РІЧЧА З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ АКАДЕМІКА В.І. АРХАРОВА ………. 180
АВТОРСЬКИЙ ПОКАЖЧИК ЗА 2006 РІК ………………………………………………. 182

Скачати архів »