“ФТВТ”, Том 17, №3

Змiст

КОШТОВНИЙ Р.І., ОРЕЛ С.М. Розрахунок розподілу змінного
магнітного поля в провідному волокнистому композиті скінчених
розмірів ……………………………………………………………………………………………. 7
ТРОЇЦЬКА Є.П., ЧАБАНЕНКО В.В., ГОРБЕНКО Є.Є., КУЗОВОЙ Н.В.
Енергія нульових коливань в стиснених кристалах ряду Ne−Xe ………. 14
БЄЛЕЦЬКА О.Є., БАШЕВ В.Ф., КУЦЕВА Н.А., ДОЦЕНКО Ф.Ф.,
РЯБЦЕВ С.І. Особливості газоутворення і фізичні властивості
плівок Al−Nb і Al−Ta, отриманих методом іонно-плазмового напи-
лювання …………………………………………………………………………………………. 27
ВАСИЛЕНКО Т.А. Вплив розміру пор на параметри спектрів ЯМР
метану та води, сорбованих на силікогелях ……………………………………… 38
ГОХФЕЛЬД В.М. Нерівноважна намагніченість виродженого газу ….. 43
ЛИСЕНКО А.Б., КРАВЕЦЬ О.Л., БОРИСОВА Г.В. Моделювання
параметрів мікроструктури швидкозагартованих металів ………………… 52
СМІРНОВ Л.І., ЩЕГОЛЄВА Т.А. Розчинність водню та інших
двоатомних газів в металах при високих тисках ………………………………. 63
МЄТЛОВ Л.С. Термодинаміка сильних впливів на речовину …………… 71
VOVK R.V., OBOLENSKII M.A., BONDARENKO A.V., GOULATIS I.L.,
CHRONEOS A.I. 2D−3D crossover of the in-plane paraconductivity in
optimal doped ReBa2Cu3O7−δ (Re = Y, Ho) single crystals ……………………. 83
РААБ Г.І. Розробка методів інтенсивної пластичної деформації для
отримання довгомірних наноструктурних титанових напівфабри-
катів ……………………………………………………………………………………………….. 89
ЛАПТЄВ А.М., ВЯЛЬ Є.Ю. Вплив конфігурації штампа на напру-
ження і деформацію при рівноканальному кутовому пресуванні ………… 97
БЄЛОУСОВ М.М., ВЄНГЕРОВ І.Р., ПАШИНСЬКА Є.Г. Теп-
лофізичні аспекти отримання і застосування наноматеріалів, що
деформуються. І. Короткий огляд ………………………………………………….. 103
МАТРОСОВ М.І., ПАВЛОВСЬКА Є.О., СЄННІКОВА Л.Ф., МЕД-
ВЕДСЬКА Е.О., ЧИШКО В.В., ШЕВЧЕНКО Б.А. Великі немоно-
тонні деформації сплаву NbTi: реалізація, структура і властивості ……. 121
ПАШИНСЬКА Є.Г., ТОЛПА А.А., ВАРЮХІН В.М., СТОЛЯРОВ В.В.
Вивчення структурного успадкування катанки із сталі 70, отрима-
ної гарячою прокаткою зі зсувом при наступних відпалі і холодній
деформації …………………………………………………………………………………….. 126
ВИСОЦЬКИЙ Є.М. Технологічні особливості отримання велико-
габаритних виробів із литої олов’яної бронзи ………………………………… 137
СИНКОВ С.Г. Комбінована деформаційна обробка міді …………………… 143
ПРОКОФ’ЄВА О.В. Визначення висоти каналу матриці для гвин-
тової екструзії ……………………………………………………………………………….. 147

Скачати архів »