“ФТВТ”, Том 17, №4

Змiст

ЛЕВЧЕНКО Г.Г. Перерозподіл енергії при фазовому переході ви-
сокий спін–низький спін під тиском ………………………………………………… 7
БУКІН Г.В., ЛЕВЧЕНКО Г.Г., GASPAR A., REAL J.A. Фазовий пе-
рехід у модельній сполуці Fe(phen)2(NCS)2, індукований тиском …….. 12
ТРОЇЦЬКА Є.П., ЧАБАНЕНКО В.В., ГОРБЕНКО Є.Є., КУЗОВОЙ Н.В.
Теплоємність ГЦК-Хе під тиском ……………………………………………………. 17
ШИШМАКОВ О.Л., ЛЮБЧАНСЬКИЙ І.Л. Аналіз енергії
магнітокристалографічної анізотропії кубічних феромагнетиків з
використанням зображення базисів Гребнера ………………………………….. 28
ХАЧАТУРОВА Т.О., БЄЛОГОЛОВСЬКИЙ М.О., ХАЧАТУРОВ О.Й.
Вплив валентної зони ізолятора на бар’єрні характеристики ту-
нельних контактів напівметал–ізолятор–метал ………………………………… 41
БОЙЧЕНКО Д.І., ДЬЯЧЕНКО О.І., ТАРЕНКОВ В.Ю., БОЙЧЕНКО
В.О., ГАВРИШ І.Г. Ефекти електричного поля і струму у ман-
ганітах лантану ………………………………………………………………………………. 46
БУТЬКО В.Г., ГУСЄВ О.А., ШЕВЦОВА Т.М. Розрахунок електрон-
них властивостей вузьких вуглецевих нанотрубок з перших прин-
ципів ………………………………………………………………………………………………. 58
БЄЛОУСОВ М.М., ВЄНГЕРОВ І.Р. Теплофізичні аспекти отри-
мання і застосування наноматеріалів, які деформуються. ІІ. Попе-
редні результати ……………………………………………………………………………… 64
КОЗЛОВ Г.В., БУРЯ А.І., ЗАЙКОВ Г.Є., ЧАЙКА Л.В. Дифузія газів
у радіаційно-прищеплених со-полімерах поліетилену: фрактальна
модель ……………………………………………………………………………………………. 74
АБРАМОВ В.С., БУСОВ В.Л. Про вплив імпульсного магнітного
поля на пластичну деформацію у феромагнетиках …………………………….. 80
МАТРОСОВ М.І., СЄННІКОВА Л.Ф., МЄДВЄДСЬКА Е.А., ПАВ-
ЛОВСЬКА Є.О., ЧИШКО В.В. Деформаційно-термічна обробка
дроту на основі сплаву NbTi ……………………………………………………………. 86
ВАСИЛЕНКО Т.А., КИРИЛОВ А.К., ШАЖКО Я.В., ВОЛОШИНА Н.І.
Скейлінгове зображення процесу десорбції метану із природного
сорбенту …………………………………………………………………………………………. 91
ВИСОЦЬКИЙ Є.М. Деформаційне зміцнення ливарних алюмініє-
вих сплавів ……………………………………………………………………………………. 100
АВТОРСЬКИЙ ПОКАЖЧИК ЗА 2007 РІК ……………………………………… 109

Скачати архів »