“ФТВТ”, Том 18, №2

Змiст

ТУРКЕВИЧ В.З., ПРІХНА Т.О., КОЗИРЄВ А.В. Діаграма стану сис-
теми Mg–B при тиску 2 GPa ……………………………………………………………… 7
ШВЕЦЬ В.Т., БУХАНЕНКО А.Д., ШВЕЦЬ Т.В. Температурна за-
лежність електричного опору металічного водню ……………………………. 15
БОРОДІН В.О., ДОРОШЕВ В.Д., КАМЕНЄВ В.І., МАЗУР А.С., ТА-
РАСЕНКО Т.М., ТОВСТОЛИТКІН О.І., ТРУХАНОВ С.В. Зміна
транспортних властивостей системи LaxMnO3 при високих тисках ….. 24
ТРОЇЦЬКА Є.П., ЧАБАНЕНКО В.В., ГОРБЕНКО Є.Є., КУЗО-
ВОЙ М.В. Теплоємність ГЦК-Kr під тиском ……………………………………. 32
ШЕЛЕСТ В.В., ХРІСТОВ О.В., ЛЕВЧЕНКО Г.Г. Оцінка впливу
фононної підсистеми на спінові переходи в сполуках типу
Fe(phen)2(NCS)2 ……………………………………………………………………………… 42
БЕЗУС А.В., БОРИСЕНКО Т.Ю., СІРЮК Ю.А., СМІРНОВ В.В.
Поведінка доменної структури в ферит-гранатовій плівці з малою
одновісною анізотропією ………………………………………………………………… 70
КОCСЕ О.І., ПРОХОРОВ А.Ю., ХОХЛОВ В.О., МІХЕЄНКО П.М.,
ЛЕВЧЕНКО Г.Г. Вплив рельєфу поверхні плівки на критичний
струм гетероструктур YBCO–STO–LCMO ………………………………………. 77
БЄЛЄВЦОВ Л.В. Поверхневий імпеданс у гранульованих над-
провідниках другого роду в змішаному стані …………………………………… 81
ПАШИНСЬКИЙ В.В. Фрактальна природа структурної неод-
норідності у спечених твердих сплавах ……………………………………………. 91
ГАБЄЛКОВ С.В., ТАРАСОВ Р.В., МИРОНОВА А.Г., ЛІТВІНЄН-
КО Л.М. Еволюція структурної організації нанорозмірного порош-
ку оксиду цирконію при розмелі та пресуванні ………………………………… 98
ПАШИНСЬКА Є.Г. Модель зернограничного проковзування при
комбінованій пластичній деформації зі зсувом ………………………………. 111
СПУСКАНЮК В.З., ГАНГАЛО А.Н., ДАВИДЕНКО О.А., КОВА-
ЛЕНКО І.М. Прогнозування силового режиму рівноканального ку-
тового пресування …………………………………………………………………………. 118
ВАСИЛЕНКО Т.А., КИРИЛОВ А.К., ТРОЇЦЬКИЙ Г.А., МОЛЧА-
НОВ О.М., СТАРІКОВ Г.П. Дослiдження структури викопного ву-
гiлля методом ЯМР-спектроскопії …………………………………………………. 128
БОРЗЕНКО О.П., ВОЗНЯК А.В., ВОЗНЯК Ю.В., ПРОХОРЕНКО С.В.
Вплив інтенсивної пластичної деформації на термічне розширення
поліаміду ………………………………………………………………………………………. 137
ПОСТОЛ П.М., БЕРЕЖНА Л.В., СКРИПАРЬ А.І., ХОВ’ЯКОВ В.Ф.,
ТЄРЄХОВ С.О., ЛЕВЧЕНКО Г.Г. Азотний кріостат для месбау-
ерівських вимірювань під тиском ………………………………………………. 143

Скачати архів »