“ФТВТ”, Том 18, №3

Змiст

МАКОВЕЦЬКИЙ Г.І., ВАСЬКОВ Д.Г., ЯНУШКЕВИЧ К.І. Вплив
термобарічної взаємодії на магнітні та електричні властивості
сплавів Co1–xNixTe …………………………………………………………………………….. 7
БОЙЧЕНКО В.О., Д’ЯЧЕНКО О.І., ТАРЕНКОВ В.Ю., КРИВО-
РУЧКО В.М. Електрон-фононний зв’язок у манганіті LCMO ………….. 15
ПРОХОРОВ А.Ю. Ідентифікація механізму пінінгу вихорів у YBCO-
плівках із магнітних вимірювань …………………………………………………….. 29
АЛЄКСЄЄВ А.Д., ЗЕЛІНСЬКА Г.М., ІЛЬЇНСЬКИЙ О.Г., КАБАН І.Г.,
ЛЄПЄЄВА Ю.В., МОГИЛЬНИЙ Г.С., УЛЬЯНОВА К.В., ШПАК А.П.
Атомна структура природных вугіль ………………………………………………. 35
МЄТЛОВ Л.С. Нерівноважна еволюційна термодинаміка. Теорія та
експеримент …………………………………………………………………………………… 53
ВЄНГЕРОВ І.Р. Дифузія електромагнітних полів в неоднорідних
твердих тілах ………………………………………………………………………………….. 62
БУТЬКО В.Г., ГУСЄВ О.А., ШЕВЦОВА Т.М. Вплив надвисокого
тиску на електронну будову вуглецевої нанотрубки типу «крісло»
(3,3) ………………………………………………………………………………………………… 67
ЖУРАВЛЬОВ О.В., ПУЗИНЯ О.І. Індукований гідростатичним
тиском слабкий феромагнетизм у ромбічному антиферомагнетику
(C2H5NH3)2CuCl4 …………………………………………………………………………….. 73
КОШТОВНИЙ Р.І., ОРЕЛ С.М. Геометрія скін-шару у провідних
композитах з упорядкованим розташуванням парамагнітних воло-
кон ………………………………………………………………………………………………….. 83
БЕЙГЕЛЬЗІМЕР Я.Ю., МИХАЙЛОВ О.В., СИНКОВ О.С., ШТЕРН М.Б.
Гвинтова екструзія порошкових заготовок. ІІ. Експеримент і обго-
ворення результатів …………………………………………………………………………. 92
МАТРОСОВ М.І., ДЬЯКОНОВ В.П., ЧИШКО В.В., КИСЕЛЬ М.Г.,
ПАВЛОВСЬКА Є.О., СЄННІКОВА Л.Ф., МЕДВЕДСЬКА Е.О., МИ-
РОНОВА О.М. Вплив величини деформації рівноканальним бага-
токутовим пресуванням на структуру та власивості сплаву NbTi ……… 98
БЄЛОУСОВ М.М. Дослідження закономірностей пластичної течії і
структуроутворення при накопиченні великої деформації ……………… 104
ГЛАДКОВСЬКИЙ С.В., ВІЧУЖАНІН Д.И., СМІРНОВ С.В., БО-
ГДАНОВА Т.П., ЕФРОС Б.М. Ефекти циклічного деформаційного
зміцнення сплавів з метастабільним аустенітом …………………………….. 125
ДОРОШКЕВИЧ О.С., ДАНИЛЕНКО І.А., ЯЩИШИН І.О., КОН-
СТАНТІНОВА Т.Є., БЕЗУСИЙ В.Л., ВОЛКОВА Г.К., ГЛАЗУНО-
ВА В.О., ПЕРЕКРЬОСТОВА Л.Д., ДОРОШКЕВИЧ В.С. Вплив
магнітоімпульсної модифікації поверхні наночастинок ZrO2 на
процеси їх ущільнення ВГТ …………………………………………………………… 133
БАРБАШОВ В.І., КОМИСА Ю.О., НЄСОВА Є.В. Про баричний
механізм іонної провідності у діоксиді цирконію …………………………… 148
МОСКАЛЬ Д.С., НАДТОЧІЙ В.О. Розподіл термопружних напру-
жень по поверхні монокристалу GaAs, що опромінюється лазерним
імпульсом ……………………………………………………………………………………… 154

Скачати архів »