“ФТВТ”, Том 19, №4

Змiст

ТРОЇЦЬКА О.П., ЧАБАНЕНКО В.В., ГОРБЕНКО Є.Є. Теп-
лоємність стисненого кристалічного неону ………………………………………….. 7
CHRONEOS A.I., BUSKER G., GOULATIS I.L., VOVK R.V.,
ZAVGORODNIY A.A., OBOLENSKII M.A., PETRENKO A.G., PINTO
SIMOES V.M., SAMOILOV A.V. Atomistic studies of Li+ Migration in
Y2O3 and the structure of related oxides ……………………………………………… 18
ХЕЙФЕЦ О.Л., МЕЛЬНИКОВА Н.В., МОЛАЄВ А.Ю., САЙПУЛА-
ЄВА Л.А., КАЛАЄВ С.Н., ФЕРЗАЛIЄВ Р.М., АЛІБЕКОВ А.Г., БА-
БУШКІН О.М. Вплив високого тиску на електричні властивості
сегнетоелектриків AgPbSbSe3, CuSnAsSe3, CuSnSbSe3, AgSnSbSe3 і
CuSnSbS3 ……………………………………………………………………………………….. 26
Д’ЯЧЕНКО О.І., БОЙЧЕНКО Д.І., ТАРЕНКОВ В.Ю. Гістерезис
вольт-амперних характеристик в наноконтактах з манганітами ……….. 36
NAMLYEYEVA YU.V., TARANETS R.M., YURCHENKO V.M. Finite
speed of the electromagnetic-field propagations in nonlinear isotropic
dispersive media ………………………………………………………………………………. 44
МЕТЛОВ Л.С., МИШЛЯЄВ М.М. Загальні термодинамічні ме-
ханізми ІПД і надпластичності ………………………………………………………… 57
ВОЛОШИН В.А., КУЗНЄЦОВА В.В., ШЕВЦОВА Т.М. Умови ви-
никнення високотемпературноï надпровiдностi в PrBa2Cu3O6.6 …………. 70
САМОЙЛОВ О.І., ПОКЛАД В.А., БУРЛАКОВ І.А., ЛАТИШ В.В.
Роль високих тисків у формуванні структури жароміцних нікеле-
вих сплавів ……………………………………………………………………………………… 76
СПУСКАНЮК В.З., ГАНГАЛО О.М., ДАВИДЕНКО О.А. Аналіз
процесу рівноканального кутового пресування заготовки за на-
явністю застійної зони …………………………………………………………………….. 82
КОВАЛЕНКО І.М., СТАРОЛАТ М.П., ВАСИЛЬЄВ А.О., МАКА-
РЕНКО В.В., КОВТУН К.В. Вплив термообробки на властивості та
структуру гідроекструдованого гафнію …………………………………………… 91
ПОДРЕЗОВ Ю.М., РУДИК Н.Д., ДАНИЛЕНКО В.І., КУЛАГІН
Р.Ю., РЕШЕТОВ О.В., БЕЙГЕЛЬЗИМЕР Я.Ю. Твердість деформо-
ваного титану, отриманого різними деформаційними схемами ………. 101
ГОХМАН О.Р., ВОЛЧОК Н.А. Вивчення орієнтаційної залежності
коефіцієнту ушкодження прокатаних листів технічного титану ВТ1-0
………………………………………………………………………………………………………. 111
АЛЄКСЄЄВ А.Д., ВАСИЛЕНКО Т.А., КIРIЛОВ А.К., МОЛЧАНОВ
О.М., ТРОЇЦЬКИЙ Г.А. Використання методів ЯМР при
дослідженні рухливості метану в об’ємі пор викопного вугілля ……… 118
АВТОРСЬКИЙ ПОКАЖЧИК ЗА 2009 РІК ……………………………………… 129

Скачати архів »