“ФТВТ”, Том 20, №1

Змiст

УТЯШЕВ Ф.З. Наноструктурування металевих матеріалів метода-
ми інтенсивної пластичної деформації …………………………………………………. 7
БЕЙГЕЛЬЗИМЕР Я.Ю. Простий зсув та турбулентність в металах ….. 26
ГАБЄЛКОВ С.В., ТАРАСОВ Р.В., МИРОНОВА А.Г., ОДЕЙЧУК М.О.
Еволюція структурної організації нанорозмірного порошку магній-
алюмінієвої шпінелі при розмелі та пресуванні ……………………………….. 33
ХОХЛОВ В.О. Вплив підкладки на електричні і магнітні власти-
вості плівок NdSrMnO3 системи з дефіцитом іонів марганцю ………….. 47
ШАПОВАЛОВ В.А. Спин-хвильовий резонанс і його поверхнева
мода в плівці манганіту …………………………………………………………………… 56
МАСЛОВ В.В., ТКАЧ В.І., НОСЕНКО В.К., РАСCОЛОВ С.Г.,
МОІСEЄВА Т.Н. Термічно обумовлене окрихчування аморфних
сплавів Fe–Si–B–Cu–Nb ………………………………………………………………….. 62
СІЛЬЧЕВА Г.Г., ПАЩЕНКО О.В., ПАЩЕНКО В.П., ПРОКОПЕН-
КО В.К., РЕВЕНКО Ю.Ф., ШЕМЯКОВ О.О., ТУРЧЕНКО В.О., ГУ-
ФАН Ю.М. Структура, фазові переходи, магнітні та транспортні вла-
стивості манганіт-лантанових перовскитів La0.6Sr0.2Mn1.2–xFexO3±δ ……… 71
ВАРЮХІН В.М., МОРОЗ Т.Т., АБРАМОВ В.С. Вплив попередньої
обробки гідростатичним тиском на електричний опiр та структуру
аморфного сплаву Co67Cr7Fe4Si8B14 ………………………………………………… 82
ВОЛОШИН В.А., КУЗНЕЦОВА В.В., ШЕВЦОВА Т.М. Періодичні
змінення в стані 4f-металічної сполуки під тиском ……………………………. 90
ФІЛОНЕНКО Н.Ю., ФЕДОРЕНКОВА Л.І., СПИРИДОНОВА І.М.
Вплив деформаційної дії на дифузію бора в середньовуглецевому
сплаві ……………………………………………………………………………………………. 102
ОРЛОВ А.І., ХВОСТАНЦЕВ Л.Г. Вплив високого гідростатичного
тиску на кінетичні властивості індія ………………………………………………. 109
СПУСКАНЮК В.З., ДАВИДЕНКО О.А., ГАНГАЛО О.М., СЕН-
НІКОВА Л.Ф., ТІХОНОВСЬКИЙ М.А., СПІРІДОНОВ Д.В. Досяг-
нення рекордного рівня властивостей мідного дроту методами ІПД …. 114
БРЮХАНОВ А.О., ВОЛЧОК Н.А., СОВКОВА Т.С. Текстура і анiзо-
тропія м-одуля Юнга холоднокатаних листів титанового сплаву
ПТ3-В …………………………………………………………………………………………… 123
ПОСТОЛ П.М., БЕРЕЖНА Л.В., СКРИПАРЬ А.І., ХОВ’ЯКОВ В.Ф.,
ТЄРЄХОВ С.О., ЛЕВЧЕНКО Г.Г. Гелієвий кріостат для мессбау-
ерівських вимірювань під тиском ………………………………………………….. 133

Скачати архів »