Докторантура ДонФТІ

Щорічно ДонФТІ ім. О.О. Галкіна НАН України проводить на конкурсній основі набір до докторантури за спеціальностями:

Вступники до докторантури подають на ім’я директора інституту такі документи:

  • заяву з візою передбачуваного наукового консультанта. До заяви додати рекомендацію проблемної ради інституту про можливість зарахування до докторантури;
  • особовий листок з обліку кадрів;
  • список опублікованих наукових праць і винаходів;
  • розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук;
  • медичну довідку про стан здоров’я за формою N 286-у;
  • копію диплома про закінчення вищого навчального закладу;
  • копію диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук (у разі здобуття відповідного ступеня за кордоном – копія нострифікованого диплома);
  • дві фотокартки розміром 3х4 см.

Паспорт, диплом про вищу освіту та диплом про присудження наукового ступеня кандидата наук подаються вступником особисто.

Документи приймаються щорічно, як правило, до “10-го” червня за адресою:
03680, м. Київ,
пр. Науки, 46
Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О. Галкіна НАН України

Телефон для довідок: (044) 524-04-80
Електронна пошта: donfti.nanu@ukr.net