Аспірантура ДонФТІ

Щорічно ДонФТІ ім.О.О. Галкіна НАН України проводить на конкурсній основі набір до аспірантури з відривом та без відриву від виробництва за спеціальностями:

Вступники до аспірантури подають на ім’я директора інституту такі документи:

  • заяву з візою передбачуваного наукового керівника. До заяви бажано додати рекомендацію вченої ради вузу/факультету;
  • особовий листок з обліку кадрів;
  • список опублікованих наукових праць і винаходів та їх ксерокопії. Аспіранти, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності;
  • медичну довідку про стан здоров’я за формою N 286-у;
  • копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, – копію нострифікованого диплома) та виписку із залікової відомості;
  • посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів);
  • три фотокартки розміром 3х4 см

Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто.

Документи приймаються щорічно, як правило, до “10-го” вересня за адресою:
03680, м. Київ,
пр. Науки, 46
Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О. Галкіна НАН України

Телефон для довідок: (044) 524-04-80
Електронна пошта: donfti.nanu@ukr.net