“ФТВТ”, Том 22, №4

 

Змiст

Рiшення XII Міжнародної конференції «Високий тиск – 2012. Фундаментальні та прикладні аспекти» 7
БЕЙГЕЛЬЗІМЕР Я.Ю., ЛАВРІНЕНКО Н.М. Ідеальна пластичність металів при простому зсуві: геометричний підхід 10
ГРЕЧНЄВ Г.Є., ПАНФІЛОВ А.С., ДЕСНЕНКО В.О., ФЕДОРЧЕНКО О.В., ЖУРАВЛЬОВА І.П., ГНАТЧЕНКО С.Л., ЦУРКАН В., ЧАРЄЄВ Д.О., ВОЛКОВА О.С., ВАСИЛЬЄВ О.М. Вплив тиску на
електронну структуру й магнітні властивості надпровідників FeSe(Te)
28
ПЕТРОВИЧ Д., ЧАБАРКАПА О., БУРЖИЧ Ж., СТОПИЧ С. Чисельний аналіз деформованих і напружених станів в ущільнювальних елементах 39
ПОДРЕЗОВ Ю.М., ДАНИЛЕНКО В.І. Феноменологія модуля пластичності сильнодеформованих матеріалів 47
НІКОЛАЄНКО Ю.М., КУЗОВЛЬОВ Ю.Є., МЕДВЕДЄВ Ю.В., МУХІН О.Б., ПРУДНІКОВ А.М. Теплопровідність багатошарової плівкової структури на основі LA0.7SR0.3MNO3 61
ТРУХАНОВ А.В., КОЗЛЕНКО Д.П., ЧАН Т.А., ТРУХАНОВ С.В., КИЧАНОВ С.Є., ВАСИЛЬЄВ А.Н. Дослідження кристалічної та магнітної структур манганіту Pr0.7Ba0.3MnO3 під високим тиском 70
СИТДИКОВ В.Д., АЛЕКСАНДРОВ I.В., ІСЛАМГАЛІЄВ Р.К. Рентгеноструктурний аналіз сплаву Ti Grade 4, підданого РККП-К 77
ДЕХТЯР О.І., МОІСЕЄВА І.В., НЕВДАЧА В.В., САВВАКІН Д.Г. Структурно-фазові перетворення та механічні властивості титанових сплавів, отриманих методом порошкової металургії, після га-
рячого ізостатичного пресування
90
КОРШУНОВ O.І., СМОЛЯКОВ А.А., КРАВЧЕНКО Т.М., КОРОТЧЕНКОВА І.В., КАГАНОВА І.І. Механічні властивості титанового сплаву Ti−6Al−4V ELI після РККП і комплексної термомеханічної
обробки
103
БЕРЕЗІНА А.Л., МОНАСТИРСЬКА Т.О., ДАВИДЕНКО О.А., СПУСКАНЮК В.З., ГАНГАЛО О.М., КОТКО А.В. Вплив термомеханічної обробки на структуру та властивості сплаву Al−Mg−Si 111
АВТОРСЬКИЙ ПОКАЖЧИК ЗА 2012 РІК 121

Скачати архів