“ФТВТ”, Том 21, №4

Змiст

ТРОЇЦЬКА О.П., ЧАБАНЕНКО В.В., ЖИХАРЄВ І.В., ГОРБЕНКО Є.Є.,
ПИЛИПЕНКО К.О. Квадрупольна взаємодія в динаміці ґратки
стиснених кристалів інертних газів у моделі атомів, що можуть
деформуватися. I. Загальна теорія
………………………………………………………… 7
КРАСНЮК І.Б., ТАРАНЕЦЬ Р.М. Вплив тиску і пінінга вихрової
комірки на проникнення магнітного потоку у високотемпературні
надпровідники другого роду
…………………………………………………………… 29
ЛИСЕНКО О.Б., КАЛІНІНА Т.В., БОРИСОВА Г.В., КОСИНСЬ-
КА О.Л., ЗАГОРУЛЬКО І.В. Кінетика поліморфної кристалізації
аморфного сплаву Ce79Ag21
……………………………………………………………. 45
КРАСНЯКОВА Т.В., МІТЧЕНКО Р.С., ЖИХАРЄВ І.В., МІТЧЕН-
КО С.А. Генерирування механообробкою структурних дефектів
ґратки K2PdCl4 – активних центрів гетерогенного каталiзатора
гідрохлорування ацетилену
…………………………………………………………….. 57
ДАВИДОВА І.М., МЕЛЬНИК Т.М., ЮРЧЕНКО В.М. Особливості
кінетики несиметричної сегрегації домішки на межах тонких мета-
левих плівок
……………………………………………………………………………………. 66
УРБАНОВИЧ В.С., КОПИЛОВ А.В., КУКАРЕКО В.А. Фізико-
механічні властивості порошку дибориду титану, спеченого під
високим тиском
………………………………………………………………………………. 77
СЕМЕНОВА І.П., ПОЛЯКОВА В.В., ВАЛІЄВ Р.Р., РААБ Г.І.,
ІЗМАЙЛОВА Н.Ф. Мікроструктура й властивості лопаток компре-
сора ГТД, отриманих об’ємним штампуванням з ультрадрібно-
зернистого сплаву ВТ6
……………………………………………………………………. 86
ІСЛАМГАЛІЄВ Р.К., ВЕН Х., НЕСТЕРОВ К.М., ВАЛІЄВ Р.З., ЛА-
ВЕРНІЯ Е. Структура міді, підданої криогенному розмолу й
інтенсивній пластичній деформації
…………………………………………………. 96
БАРОНІН Г.С., СТОЛІН О.М., ДМІТРІЄВ В.М., ДІВІН О.Г., КОБ-
ЗЕВ Д.Є., КОМБАРОВА П.В., РАЗІНІН О.К. Порівняльні структур-
но-механічні, теплофізичні й дифузійні характеристики композитів
на основі полісульфону, отриманих жидко- і твердофазною екст-
рузією
…………………………………………………………………………………………… 105
БАГЛЮК Г.А., РЯБІЧЕВА Л.О., РЯБОВОЛ Т.О., КУРІХІН В.С.
Дослідження деформованого стану пористих заготовок після
рівноканального кутового пресування
…………………………………………… 122
ДАНИЛЕНКО М.І., МОЛЯР О.Г., ЦЕХАНОВ Ю.А., ШЕЙКІН С.Є.
Поверхневе зміцнення кулі із сплаву ВТ1-0 накочуванням плоски-
ми поверхнями
……………………………………………………………………………… 130
СНІЖКО О.А., ПАШИНСЬКИЙ В.В. Особливості структуроутво-
рення сплавів системи титан–кисень, отриманих методом камерної
електрошлакової виплавки
…………………………………………………………….. 139
ВАЛАХ М.Я., КОНЧИЦЬ А.А., ЯНЧУК І.Б., ШАНІНА Б.Д., АЛЄКСЄ-
ЄВ А.Д., ВАСИЛЕНКО Т.А., МОЛЧАНОВ О.М., КІРІЛОВ А.К.
Спектроскопічні дослідження викопного вугілля з рiзним ступенем
метаморфiзму
……………………………………………………………………………….. 148
ПОСТОЛ П.М., БЕРЕЖНА Л.В., РУСАКОВ В.Ф., ЛЕВЧЕНКО Г.Г.
Кріостат замкнутого циклу для месбауерівських вимірів під тис-
ком
……………………………………………………………………………………………….. 160

Скачати архів »