“ФТВТ”, Том 21, №3

Змiст

КОШТОВНИЙ Р.І., ОРЕЛ С.М. Розрахунок спінових станів 3d 2-
іонів в полі точкових зарядів
………………………………………………………………… 7
ЛОКТІОНОВ І.К. Вживання рівняння стану однокомпонентних
систем з модифікованими потенціалами Юкави до вивчення дея-
ких теплофізичних властивостей простих речовин
………………………….. 14
БАРБАШОВА Г.О., ДЕМИДЕНКО Л.Ю., ПОЛОВИНКА В.Д., ТЕР-
ТІЛОВ Р.В. Математичне моделювання гідродинамічних процесів
при зварюванні високошвидкісним ударом
……………………………………… 27
ВОВК Р.В., НАЗИРОВ З.Ф., ПЕТРЕНКО А.Г. Поперечна провід-
ність і псевдощілина у монокристалах Y1–zPrzBa2Cu3O7–δ з різним
вмістом празеодиму
……………………………………………………………………….. 34
ХРИСТОВ О.В., ШЕЛЕСТ В.В. Спінові переходи високий спін–
низький спін у молекулярних металоутримуючих комплексних
сполуках – фазові перетворення особистого типу
……………………………. 39
БОЙЛО І.В., ТАРАНЕЦЬ Р.М. Пружнодеформована вихрова комірка
у високотемпературних надпровідниках другого роду
…………………….. 53
ХОХЛОВ В.О., ПРОХОРОВ А.Ю., ПАЩЕНКО О.В., МЕДВЕДЄВ Ю.В.,
НІКОЛАЄНКО Ю.М., МУХІН О.Б., БУКІН Г.В., СОЛІН M.І.,
ЛОШКАРЬОВА Н.Н., МОСТОВЩИКОВА К.В. Вплив термооброб-
ки на електричні і оптичні характеристики Nd0.52Sr0.48MnO3–δ-
плівок
……………………………………………………………………………………………… 63
ПРОХОРОВ І.Ю., ЩЕРБАКОВА Л.Г., АКІМОВ Г.Я., СОЛОНІН Ю.М.
Активація порошкових гідридоутворюючих інтерметалідів висо-
кими тисками
………………………………………………………………………………….. 72
ГАБЄЛКОВ С.В., ТАРАСОВ Р.В., МИРОНОВА А.Г., КРИШТАЛЬ О.П.
Поведінка порових каналів і закритих пор пiд час спікання тетра-
гонального оксиду цирконію з аморфного порошку
…………………………. 80
УРБАНОВИЧ В.С., КОПИЛОВ А.В., АНДРІЄВСЬКИЙ Р.А., КУЗ-
НЕЦОВ Д.А., JAWORSKA L., KLIMCZYK P., НОХРИН А.В. Вплив
високих тисків і температур на структуру й властивості нанокри-
сталічного нiтриду титану
……………………………………………………………….. 94
УСОВ В.В., ШКАТУЛЯК Н.М., БРЮХАНОВ П.А., БЕЙГЕЛЬЗІ-
МЕР Я.Ю. Текстуроутворення у металах і сплавах з кубічною
ґраткою під час гвинтової екструзії
……………………………………………….. 102
ГЛУХОВА Ж.Л., ЛЮБИМЕНКО О.М., ГОЛЬЦОВ В.О. Експери-
ментальне дослідження ініційованого воднем формозмінення пла-
стин з паладію та сплавів α-PdHx
…………………………………………………… 110
ВАСИЛЬЄВ А.Г. Вплив тиску водню на швидкість фазового розпа-
ду інтерметаліда типу терфенол-Д
…………………………………………………. 119
АЛЄКСЄЄВ А.Д., ВАСИЛЕНКО Т.А., КIРIЛОВ А.К., МОЛЧА-
НОВ О.М., ТРОЇЦЬКИЙ Г.А., ВИШНЯКОВ А.В., ПIЧКА Т.В.
Вмiст вiльного i сорбованого метану в структурi антрациту при
рiзних тисках
………………………………………………………………………………… 126

Скачати архів »