Спецiалiзована вчена рада

вчені ради
Дата: 26 травня, четвер, 14-00
Місце засідання: конференц-зал

Порядок денний:

1. Прийняття до захисту дисертації

ЗУБОВА Едуарда Євгеновича

Основний стан і колективні явища у вузькозонних металооксидних системах з рідкісноземельними іонами”,

що представляється на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук робіт,

за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла

2. ЗАХИСТ дисертації

ПОПОВА В’ячеслава Васильовича

«Вплив заміни нікелю кобальтом на термічну стійкість, кінетику кристалізації і фізичні властивості аморфних сплавів на основі Fe і Al»

на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук

за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла.

Науковий керівник: д.ф.-м.н., пров. наук. співр.

відділу електронних властивостей металів ДонФТІ ім. О.О.Галкіна НАНУ

ТКАЧ Віктор Іванович

Офіційні опоненти:

1) Доктор фіз.-мат. наук, доцент

ЛИСЕНКО Олександр Борисович,професор кафедри фізики конденсованого стану

Дніпродзержинського державного технічного університету МОН України;

2) Доктор фіз.-мат. наук, професор

МИЛОСЛАВСЬКИЙ Олександр Григорович, професор кафедри нанофізики

Донецького національного університету МОН України.

Запрошуються всі наукові співробітники