Спецiалiзована вчена рада

вчені ради
Дата: 10 лютого, четвер, 14-00
Місце засідання: конференц-зал

Порядок денний:
1. Прийняття до захисту дисертаційних робіт, виконаних у Інституті, на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла:
ЖИТЛУХІНОЇ Олени Сергіївни
«Еволюція спінових станів 3d іонів в комплексах з різною симетрією»;

ПОПОВА В’ячеслава Васильовича
«Вплив заміни нікелю кобальтом на термічну стійкість, кінетику кристалізації і фізичні властивості аморфних сплавів на основі Fe і Al».

2. ЗАХИСТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
СІЛЬЧЕВОЇ Ганни Геннадіївни
(Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка МОН України)
«Вплив допіювання на дефектність структури, фазові переходи і магніторезистивні властивості манганіт-лантанових перовськітів з надстехіометричним марганцем»
за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла.
Науковий керівник: к.ф.-м.н., старший науковий співробітник
відділу фазових перетворень
ПАЩЕНКО Олексій Валентинович

Офіційні опоненти:
1) Доктор фіз.-мат. наук, професор
ДЖЕЖЕРЯ Юрій Іванович,
провідний науковий співробітник відділу фізики магнітних матеріалів
і нанокристалічних структур
Інституту магнетизму НАН та МОН України.
2) Доктор фіз.-мат. наук, с.н.с.
КАМЕНЄВ Віктор Іванович,
заступник директора з наукової роботи

Запрошуються всі бажаючі