Виїзне засідання Бюро Відділення фізики і астрономії НАН України

оголошення

17-18 листопада 2009 року

відбулось виїзне засідання Бюро Відділення фізики і астрономії НАН України в Донецькому фізико-технічному інституті ім. О.О. Галкіна НАН України
(м. Донецьк)

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

17 листопада

 1. Наукові повідомлення вчених ДонФТІ ім. О.О. Галкіна НАН України з актуальних напрямів фізики, що розвиваються в інституті.
 2. Про наукову та науково-організаційну діяльність ДонФТІ ім. О.О. Галкіна НАН України в сучасних умовах.
 3. Доповідає директор ДонФТІ ім. О.О. Галкіна НАН України
  чл.-кор. НАН України В.М. Варюхін

 4. Про роботу комісії з комплексної перевірки наукової та науково-організаційної діяльності ДонФТІ ім.О.О. Галкіна НАН України.
 5. Доповідає Голова комісії академік НАН України М.Ф. Харченко.

 6. Наукове повідомлення.
 7. Доповідає академік НАН України ШУЛЬГА Валерій Михайлович (Радіоастрономічний інститут НАН України).
  Доповідь у зв’язку з виступом на засіданні Президії НАН України.

18 листопада

Ознайомлення з науковими відділами та лабораторіями ДонФТІ ім. О.О. Галкіна НАН України.