Конкурс

оголошення

ДОНЕЦЬКИЙ ФIЗИКО-ТЕХНIЧНИЙ IНСТИТУТ ІМ. О.О. ГАЛКІНА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

оголошує конкурс на заміщення вакантної посади

молодшого наукового співробітника

відділу фізики високих тисків та перспективних технологій

 

Вимоги до посади:

учасник конкурсу (далі кандидат) повинен мати вищу освіту та стаж роботи за фахом не менше 3 років (за наявності наукового ступеня, навчання в аспірантурі (закінчення) або проходження стажування – без вимог до стажу роботи), за останні п’ять років не менше трьох публікацій та/або патентів.

Для участі у конкурсі необхідно надіслати до 01 жовтня 2022 р. на адресу Інституту (03028, м. Київ, пр. Науки, 46, Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О. Галкіна НАН України, вченому секретарю) такі документи:

1) письмову заяву на ім’я директора про участь у конкурсі;

2) копію документа, що посвідчує особу;

3) заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;

4) автобіографію;

5) копію трудової книжки (за наявності);

6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

7) перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;

8 ) письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, які працюють у науковій установі, в якій оголошено конкурс, подають лише заяву про участь у конкурсі.

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо).

В.о. вченого секретаря ДонФТІ НАН України, к.т.н.                            Чишко В.В.

01.09.2022 р.

Контактний телефон: (044) 524-04-80

Адреса електронної пошти: donfti.nanu@ukr.net