Спеціалізована вчена рада

вчені ради

Дата: 20 лютого 2014 р., 14-00
Місце засідання: конференц-зал

Порядок денний:

1. Прийняття до захисту дисертації СІДОРОВА Сергія Леонідовича (ДонФТІ) «Флуктуації парапровідності та спектр елементарних збуджень в квазідвовимірних системах» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла.

2. ЗАХИСТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук ЗАБОЛОТІНА Андрія Євгеновича (ДонФТІ)
«Оптичні та магнітооптичні властивості одновимірних фотонних кристалів з дефектами» за спеціальністю 01.04.11 – магнетизм.

Науковий керівник: доктор фіз.-мат. наук, с.н.с. ДАДОЄНКОВА Наталія Миколаївна, провідний науковий співробітник відділу теорії електронних та кінетичних властивостей нелінійних систем ДонФТІ ім. О.О. Галкіна НАНУ.

Офіційні опоненти:
– доктор фіз.-мат. наук, професор ТАРАПОВ Сергій Іванович, завідувач відділу радіоспектроскопії Інституту радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАНУ;

- доктор фіз.-мат. наук, професор КУЧКО Андрій Миколайович, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків, зав. кафедри теоретичної і математичної фізики ДонНУ МОН України.

Запрошуються всі наукові співробітники.