Поздоровляємо…

оголошення

У понеділок 16 грудня були підведені підсумки обласного конкурсу «Кращий молодий вчений-2013». Конкурс спрямовано на виявлення та підтримку молодих учених регіону. Він проводиться з ініціативи облдержадміністрації, обласної ради та обласної ради молодих учених третій рік поспіль. У конкурсі взяли участь молоді вчені у віці від 24 до 35 років з 21 наукової установи регіону.

Серед лауреатів конкурсу – старший науковий співробітник Донецького фізико-технічного інституту ім. О.О. Галкіна НАНУ Савченко Андрій Сергійович із науковою роботою «Поляризовані магнітоелектрики як перспективні керовані метаматеріали та метаповерхні». Результати даної роботи дозволяють визначити оптимальні умови, при яких за допомогою постійного зовнішнього електричного поля можна цілеспрямовано керувати енергетичними потоками при поширенні електромагнітних хвиль у середовищах з магнітоелектричною взаємодією. При цьому можлива реалізація хвильових ефектів, які вважалися притаманними метаматеріалам та їх квазідвовимірному різновиду: метаповерхням.