Спеціалізована вчена рада

вчені ради

Дата: 01 листопада, п’ятниця, 14-00
Місце засідання: конференц-зал

Порядок денний:

1. ЗАХИСТ дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата фізико-математичних наук ДАДОЄНКОВОЇ Юлії Сергіївни (ДонФТІ ім. О.О. Галкіна НАНУ)
«Магнітооптичні явища в магнітних і нелінійно-оптичних фотонних структурах» за спеціальністю 01.04.11 – магнетизм.

Науковий керівник: доктор фіз.-мат. наук, професор
Любчанський Ігор Леонідович,  провідний науковий співробітник відділу теорії електронних та кінетичних властивостей нелінійних систем
ДонФТІ ім. О.О. Галкіна НАНУ.

Офіційні опоненти:
- доктор фіз.-мат. наук, професор
БержансЬкий Володимир Наумович,  завідувач кафедри експериментальної фізики Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського МОН України;

- кандидат фіз.-мат. наук, доцент
Сохацький Володимир Петрович,  доцент кафедри електрофізики
Київського національного університету ім. Тараса Шевченка МОН України.

Запрошуються всі наукові співробітники.