Поздоровляємо…

оголошення

Бойло Ірина ВікторівнаСердечно вітаємо Бойло Ірину Вікторівну з успішним захистом дисертації «Струмоперенесення в тунельних структурах з неоднорідними оксидними шарами» та присудженням їй наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.07 «фізика твердого тіла».