Спеціалізована вчена рада

вчені ради

Дата: 14 грудня, п’ятниця, 14-00
Місце засідання: конференц-зал

Порядок денний:

ЗАХИСТ дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата фізико-математичних наук
ТКАЧЕНКА Віктора Михайловича (ДонФТІ ім. О.О. Галкіна НАНУ)
“Структура і механічні властивості міді після гвинтової екструзії, термічного та деформаційного впливів”

за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла.

Науковий керівник: чл.-кор. НАНУ, доктор фіз.-мат. наук, професор

ВАРЮХІН Віктор Миколайович, директор ДонФТІ ім. О.О. Галкіна НАНУ.

Офіційні опоненти:
- доктор фіз.-мат. наук, старший науковий співробітник

ПОДРЕЗОВ Юрій Миколайович, зав. відділу фазових перетворень

Інститут проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича НАНУ;
- доктор фіз.-мат. наук, професор
ЮРЧЕНКО Володимир Михайлович,зав. відділу електронних властивостей металів

ДонФТІ ім. О.О. Галкіна НАНУ.

 

Запрошуються всі наукові співробітники.