Спецiалiзована вчена рада

вчені ради

Дата: 14 жовтня, п’ятниця, 14-00
Місце засідання: конференц-зал

Порядок денний:

1. Прийняття до захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук

БУКІНА Геннадія Володимировича (ДонФТІ ім. О.О. Галкіна НАНУ)

“Індуковані тиском переходи високий спін – низький спін іонів Fe2+ в координаційних сполуках

за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла.

2. ЗАХИСТ

дисертації на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук

ЗУБОВА Едуарда Євгеновича  (ДонФТІ ім. О.О. Галкіна НАНУ)

“Основний стан і колективні явища у вузькозонних металооксидних системах з рідкісноземельними іонами”

за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла.

Науковий консультант: д.ф.-м.н., професор

ДЬЯКОНОВ Володимир Петрович,

провідний науковий співробітник відділу низькотемпературного магнетизму і радіоспектроскопії при високих тисках ДонФТІ ім. О.О. Галкіна НАНУ.

Офіційні опоненти:

1) Доктор фіз.-мат. наук, професор

БЕЛЯЄВА Алла Іванівна,

професор кафедри загальної та експериментальної фізики Національного технічного  університету „Харківський політехнічний інститут”;

2) Доктор фіз.-мат. наук, професор

ФРІДМАН Юрій Анатолійович,

зав. кафедри теоретичної фізики Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського;

3) Доктор фіз.-мат. наук, професор

ПАШКЕВИЧ  Юрій  Георгійович,

зав. відділу теорії динамічних властивостей складних систем  ДонФТІ ім. О.О. Галкіна НАНУ.

Запрошуються всі наукові співробітники