Объявление

объявления

Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О. Галкіна оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

Головного наукового співробітника (1 посада)
Провідного наукового співробітника (1 посада)

Термін прийняття документів (протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу).

До заяви на ім’я директора інституту додаються: особовий листок з обліку кадрів, автобіографія, копії дипломів про освіту, наукові ступені та вчені звання, завірені у встановленому порядку, список наукових та навчально-методичних праць і винаходів.

Адреса ДонФТІ: 03680, м. Київ, пр. Науки, 46
Контактні телефони: (044) 524-04-80, 099-778-58-66

Документи подаються Вченому секретарю (кімн. 203, 204 3-го корпусу).