Спеціалізована вчена рада

вчені ради

Дата: 24 жовтня, четвер, 14-00
Місце засідання: конференц-зал

Порядок денний:

1. Прийняття до захисту дисертації ЗАБОЛОТІНА Андрія Євгеновича (ДонФТІ)
«Оптичні та магнітооптичні властивості одновимірних фотонних кристалів з дефектами» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук
за спеціальністю 01.04.11 – магнетизм.

2. ЗАХИСТ дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата фізико-математичних наук
ТКАЧЕНКО Віри Сергіївни (Донецький національний університет МОН України)
«Вплив внутрішньошарових неоднорідностей у розподілі магнітних параметрів на процеси розповсюдження спінових хвиль у магнонних кристалах»
за спеціальністю 01.04. 11 – магнетизм.

Науковий керівник: доктор фіз.-мат. наук, професор
КУЧКО Андрій Миколайович, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків, завідувач кафедри теоретичної і математичної фізики Донецького національного університету МОН України.

Офіційні опоненти:
- чл.-кор. НАПН України, доктор фіз.-мат. наук, професор
ГОРОБЕЦЬ Юрій Іванович, зав. відділу фізики магнітних матеріалів і нанокристалічних структур, заступник директора Інституту магнетизму НАН і МОН України;

- доктор фіз.-мат. наук, професор
ТАРАСЕНКО Сергій Вадимович, завідувач відділу теорії магнетизму і фазових переходів ДонФТІ ім. О.О. Галкіна НАНУ.

Запрошуються всі наукові співробітники.