Спецiалiзована вчена рада

вчені ради

Дата: 10 листопада, четвер, 14-00
Місце засідання: конференц-зал

Порядок денний

ЗАХИСТ дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата фізико-математичних наук

ХАЧАТУРОВОЇ Тетяни Олександрівни (ДонФТІ ім. О.О. Галкіна НАНУ)

«Вплив електронної структури бар’єру на транспортні характеристикитунельних контактів з металевими електродами»

за спеціальністю 01.04.07 – фізика твердого тіла.

Науковий керівник: к.ф.-м.н., с.н.с. БІЛОГОЛОВСЬКИЙ Михайло Олександрович, старший науковий співробітник відділу теорії динамічних властивостей складних систем ДонФТІ
ім. О.О. Галкіна НАНУ.

Офіційні опоненти:
- доктор фіз.-мат. наук, с.н.с. ХОТКЕВИЧ Андрій Володимирович, провідний науковий співробітник відділу мікроконтактної спектроскопії ФТІНТ ім. Б.І.Вєркіна НАНУ;

- доктор фіз.-мат. наук, професор ТОКІЙ Валентин Володимирович, старший науковий співробітник відділу фізичного матеріалознавства ДонФТІ ім. О.О. Галкіна НАНУ.

Запрошуються всі наукові співробітники