Проблемна Рада «Фізика матеріалів у екстремальних умовах та нанорозмірні явища»

вчені ради
Місце засідання: конференц-зал
Дата: 7 липня, середа, 11-00

Порядок денний:

1. Доповідь Чишко В.В. «Модифікація структури і властивостей NbTi надпровідників з використанням равноканального многоуглового пресування» (матеріали кандидатської дисертації).

2. Доповідь Сільчевой А.Г. «Вплив допантів на дефектність структури, фазові переходи і магніторезистивні властивості Манганіт-лантанових перовскитів з сверхстехіометріческім марганцем» (матеріали канд. Дис., Закінчення доповіді).

Запрошуються усі наукові співробітники