Новини

Конкурс

оголошення

ДОНЕЦЬКИЙ ФIЗИКО-ТЕХНIЧНИЙ IНСТИТУТ ІМ. О.О. ГАЛКІНА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

оголошує конкурс на заміщення вакантної посади

1)      старшого наукового співробітника відділу теорії динамічних властивостей складних систем (1 вакансія)

2)      наукового співробітника відділу фізичного матеріалознавства (1 вакансія)

 

Вимоги до посади:

учасник конкурсу (далі кандидат) повинен мати вищу освіту та науковий ступінь доктора наук або доктора філософії (кандидата наук),стаж роботи за фахом не менше 5 років  та результати наукової діяльності, кількість і якість яких відповідає рівню вакантної наукової посади.

Для участі у конкурсі необхідно надіслати до 09 лютого 2024 р. на адресу Інституту (03028, м. Київ, пр. Науки, 46, Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О. Галкіна НАН України, вченому секретарю) такі документи:

1) письмову заяву на ім’я директора про участь у конкурсі;

2) копію документа, що посвідчує особу;

3) заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;

4) автобіографію;

5) копію трудової книжки (за наявності);

6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

7 ) перелік наукових праць кандидата, опублікованих впродовж останніх п’яти років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях (далі — наукові праці), зокрема, опублікованих:

у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері науки, наукової, науково-технічної діяльності та інноваційної діяльності;

у наукових виданнях інших держав;

у іноземних (міжнародних) виданнях, проіндексованих у міжнародних наукометричних базах;

8 ) письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, які працюють у науковій установі, в якій оголошено конкурс, подають лише заяву про участь у конкурсі.

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо).

 

 

В.о. вченого секретаря ДонФТІ НАН України, к.т.н.                              Вячеслав ЧИШКО

09.01.2024 р.

Контактний телефон: (044) 524-04-80

Адреса електронної пошти: donfti.nanu@ukr.net

 

Оголошення

оголошення

З 07.11.2023 р. по 07.12.2023 р. відбувався прийом документів на конкурс на заміщення вакантної посади старшого наукового співробітника відділу фазових перетворень ДонФТІ НАН України (1 посада). Згідно з Порядком проведення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників у наукових установах НАН України, затвердженим розпорядженням Президії НАН України від 20.04.2021 р. № 226 до конкурсу на посаду старшого наукового співробітника допущені наступні учасники:

1. Службін Юрій Олександрович, кандидат технічних наук (Наказ № 60-к від 19.12.2023 р.)

Оголошення

оголошення

ДОНЕЦЬКИЙ ФIЗИКО-ТЕХНIЧНИЙ IНСТИТУТ ІМ. О.О. ГАЛКІНА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

оголошує конкурс на заміщення вакантної посади

старшого наукового співробітника

відділу фазових перетворень

 

Вимоги до посади:

учасник конкурсу (далі кандидат) повинен мати вищу освіту та науковий ступінь доктора наук або доктора філософії (кандидата наук),стаж роботи за фахом не менше 5 років  та результати наукової діяльності, кількість і якість яких відповідає рівню вакантної наукової посади.

Для участі у конкурсі необхідно надіслати до 07 грудня 2023 р. на адресу Інституту (03028, м. Київ, пр. Науки, 46, Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О. Галкіна НАН України, вченому секретарю) такі документи:

1) письмову заяву на ім’я директора про участь у конкурсі;

2) копію документа, що посвідчує особу;

3) заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;

4) автобіографію;

5) копію трудової книжки (за наявності);

6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

7) перелік наукових праць кандидата, опублікованих впродовж останніх п’яти років у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях (далі — наукові праці), зокрема, опублікованих:

у наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України, який затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері науки, наукової, науково-технічної діяльності та інноваційної діяльності;

у наукових виданнях інших держав;

у іноземних (міжнародних) виданнях, проіндексованих у міжнародних наукометричних базах;

8 ) письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, які працюють у науковій установі, в якій оголошено конкурс, подають лише заяву про участь у конкурсі.

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо).

В.о. вченого секретаря ДонФТІ НАН України, к.т.н.                              Вячеслав ЧИШКО

07.11.2023 р.

Контактний телефон: (044) 524-04-80

Адреса електронної пошти: donfti.nanu@ukr.net

Оголошення

оголошення

З 01.09.2022 р. по 01.10.2022 р. відбувався прийом документів на конкурс на заміщення вакантної посади молодшого наукового співробітника відділу фізики високих тисків та перспективних технологій (1 посада) ДонФТІ НАН України. Згідно з Порядком проведення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників у наукових установах НАН України, затвердженим розпорядженням Президії НАН України від 20.04.2021 р. № 226 до конкурсу на посаду наукового співробітника допущені наступні учасники:

1. Горбань Антон Сергійович, магістр, аспірант (Наказ № 59-к від 03.10.2022 р.)

Ювілей

оголошення

Колектив Донецького фізико-технічного інституту ім. О.О. Галкіна НАН України щиро вітає член-кореспондента НАН України, доктора фіз.-мат. наук, проф. ЛЕВЧЕНКА Георгія Георгійовича з 75-річним ювілеєм!

 

Зичимо мирного неба, міцного здоров’я, творчої наснаги та нових наукових звершень!