Новости

Конференція

объявления

V ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«Сучасні інформаційні технології, засоби автоматизації та електропривод»
(23-24 квітня 2021 року)

Міністерство освіти і науки України
Донбаська державна машинобудівна академія
Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О. Галкіна НАН України (м. Київ)
Інститут економіки промисловості НАН України (м. Київ)
ПАТ «Новокраматорський машинобудівний завод»
ПАТ «Енергомашспецсталь»
Громадська спілка «ІТ кластер Донеччини» (IT Cluster Donbass)
Micas Simulations Limited
ТОВ «Інформаційні технології САПР»

Запрошуємо Вас прийняти учать у V-й Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасні інформаційні технології, засоби автоматизації та електропривод», яка відбудеться 23–24 квітня 2021 року у Донбаській державній машинобудівній академії (м. Краматорськ, Україна).

Участь у конференції безкоштовна

 

Тематичні напрями роботи конференції:

 

 1. Сучасні засоби створення та використання інформаційних технологій у різних предметних областях, зокрема у машинобудуванні, економіці та медицині.
 2. Моделі, методи і інформаційні технології системного аналізу та синтезу структурних, інформаційних і функціональних моделей складних технічних та економічних об’єктів і процесів.
 3. Актуальні питання використання методів, моделей та інформаційних технологій у складних технічних та економічних системах в умовах Четвертої промислової революції.
 4. Напрями вирішення проблем смартспеціалізації технічних та економічних систем.
 5. Технології моделювання й оптимізації технічних та економічних систем та процесів (статичні та динамічні, стохастичні, імітаційні, логіко-динамічні моделі, тощо).
 6. Методи планування, математичного, алгоритмічного і програмного забезпечення задач аналізу/синтезу складних технічних та економічних систем та процесів .
 7. Засоби автоматизованого проектування об’єктів та процесів на основі використання CAD/CAE/CAM/PDM/CALS – систем, технологій та процесів обробки інформації. Моделювання поведінки нових матеріалів в процесі обробки та експлуатації.
 8. Інтелектуальний аналіз даних та знань (Data Mining), організація баз знань для САПР, розробка систем інтелектуальної підтримки прийняття рішень в автоматизованих технічних та економічних системах і мережах.
 9. Надійність і якість технічних систем.
 10. Розробка електромеханічних систем на основі енергозберігаючих технологій, перетворювачів енергії тощо.
 11. Регульований електропривод, методи побудови систем керування та діагностування.
 12. Актуальні питання використання ІТ-технологій в освіті.

З інформаційним листом можна ознайомитися за посиланням.

Вітаємо

объявления

Вітаємо Заморського Владіслава Олексійовича (аспіранта Інституту магнетизму НАН України та МОН України), Боднарука Андрія Васильовича (молодшого наукового співробітника Інституту фізики НАН України) та Лєдєньова Микиту Олексійовича (молодшого наукового співробітника Донецького фізико-технічного інституту ім.О.О.Галкіна НАН України) з одержанням премії НАН України за синтез та дослідження фізичних властивостей багатофункціональних металооксидних матеріалів.

объявления

Доповідь Володимира Криворучко / V.N. Krivoruchko
Donetsk Institute for Physics and Engineering, the NAS of Ukraine Kyiv, Ukraine

Topological Superconductivity: SC/half-metal ferromagnet nanocomposites as ‘topological’ quantum materials for realizing Majorana quasiparticles

на засіданні семінару «Багатозонність електронних станів» можна переглянути на

 

Youtube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLSGP3r1iKksPaVmYCDukMIKhz2NESq1mD

Літосфера Землі надихає на створення нових матеріалів

объявления

Науковці Донецького фізико-технічного інституту імені О.О. Галкіна НАН України спільно з колегами з Університету Монаша (Австралія), Інституту колоїдів та інтерфейсів Макса Планка (Німеччина) та Інституту нанотехнологій Технологічного інституту Карлсруе (Німеччина) запропонували новий підхід до створення внутрішніх архітектур у металевих матеріалах, який назвали літоміметикою.

Цей підхід ґрунтується на тому, що композиції з різних металів зазнають значного зсуву під високим тиском. Для цього використовують нині добре розвинені методи інтенсивної пластичної деформації (ІПД) – крутіння під високим тиском, рівноканальне кутове пресування, ґвинтову екструзію тощо.

Дослідники показали, що ІПД-обробка забезпечує міцне з’єднання компонентів композиції між собою і контрольоване формування в ній мультимасштабних структур. На нижньому масштабному рівні утворюються наноструктури, головним елементом яких є нерівноважні висококутові межі зерен шириною близько 1 нм. На проміжних масштабних рівнях – із характерним розміром елементів 1-100 мкм – формуються мезоструктури, подібні до тих, що спостерігаються в літосфері землі: будини, вихори, складки тощо. Звідси й назва нового підходу – літоміметіка, тобто наслідування (від латинського «mimesis») літосфери.

Як приклад на малюнку нижче (в лівому блоці) представлено чотири мезоструктури, що формуються при зсуві металевих шаруватих композицій під тиском. Там же наведено схему процесу крутіння під високим тиском, за допомогою якого й одержано ці мезоструктури. У правому блоці показано подібні мезострутури літосфери, що виникають у ній при зсувах під тиском. Між блоками вказано назви мезоструктур.

Із застосуванням цього підходу можна створювати нові матеріали з високою в’язкістю руйнування, малою густиною, високоміцні, високопластичні, біосуміснісні тощо.

 

Докладніше про розробку – у статті:

Yan Beygelzimer, Roman Kulagin, Peter Fratzl, Yuri Estrin. Earth’s Lithosphere Inspires Materials Design. Advanced Materials (IF 27.398). (2020) https://doi.org/10.1002/adma.202005473 (in press)

Вітаємо

объявления

 Щиро вітаємо Шило Артема Володимировича з успішним захистом кандидатської дисертації “Структурна організація та електрофізичні властивості гідратованої системи наночастинок на основі діоксиду цирконію” за спеціальністю 01.04.07 «Фізика твердого тіла» (фізико-математичні науки).