Новини

Вітаємо

оголошення

 Щиро вітаємо Буханько Федора Миколайовича з успішним захистом докторської дисертації “Фазові перетворення в низьковимірних електронних і спінових системах з конкуруючими параметрами порядку” за спеціальністю 01.04.07 «Фізика твердого тіла» (фізико-математичні науки).

Вітаємо

оголошення

 Вітаємо доктора фізико-математичних наук, завідувача відділу Донецького фізико-технічного інституту ім.О.О.Галкіна НАН України Пашкевича Юрія Георгійовича з присудженням премії імені Б.І.Вєркіна за передбачення та експериментальне виявлення особливостей кооперативних явищ у новітніх твердотільних системах – топологічних ізоляторах та екзотичних надпровідниках.

Бажаємо подальших професійних здобутків!

Ювілей

оголошення

 30 березня 2020 р. виповнилось 70 років відомому вченому в галузі фізичного матеріалознавства, доктору технічних наук, професору, Заслуженому винахіднику України Віктору Олександровичу Білошенку. У 1973 р. він закінчив Харківський державний університет ім. О.М.Горького і почав працювати в Донецькому фізико-технічному інституті ім. О.О.Галкіна НАН України, де пройшов шлях від інженера до  директора інституту. В 1981 р. захистив кандидатську, а в 1996 р. – докторську дисертації. Діяльність В.О.Білошенка як вченого багатогранна і пов`язана з дослідженнями в галузях фізичного матеріалознавства, фізики і техніки високих тисків, розробкою нових перспективних технологій і обладнання для промисловості, транспорту і медицини. В.О.Білошенко – автор понад 500 наукових праць, серед яких 10 монографій та 76 авторських свідоцтв і патентів на винаходи та корисні моделі.

   В.О.Білошенко є визнаним фахівцем у галузі переробки і модифікації полімерних матеріалів, лідером наукового напрямку, пов’язаному з інтенсивною пластичною деформацією полімерів. Публікації за цією тематикою розміщені в енциклопедіях та високорейтингових періодичних міжнародних виданнях. Ним створено і впроваджено комплекс обладнання для одержання полімерів з підвищеними властивостями обробкою їх високим тиском; розроблено і впроваджено технологію та обладнання для одержання спеціальних виробів із полімерів з ефектом пам`яті форми; запропоновано та впроваджено технології ремонту поліетиленових газопроводів.
Розробки із застосуванням інтелектуальних датчиків температури склали основу низки впроваджених систем температурного моніторингу приміщень, споруд і технологічних процесів. Під його керівництвом і при безпосередній участі створено унікальний прилад для раннього виявлення пухлинних захворювань – цифровий контактний термограф, налагоджено серійне виробництво. Прилад успішно застосовується в медичній практиці для організації скринінгу та моніторингу лікування патологій молочної залози майже у всіх регіонах України. В 2019 р. термограф оснащено автоматизованою експертною системою оцінки термограм, побудованою із застосуванням методів штучного інтелекту.
В.О.Білошенко приділяє значну увагу підготовці спеціалістів високої кваліфікації: неодноразово входив до складу експертних комісій ВАК України та  спеціалізованих рад з захисту дисертацій, підготував двох докторів і шість кандидатів наук. Протягом багатьох років був заступником редактора і редактором журналу «Физика и техника высоких давлений».
Сьогодні, коли Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О.Галкіна НАН України переміщено до м. Києва, В.О.Білошенко як керівник робить усе можливе для організації в ньому ефективного процесу наукових досліджень. Співробітники інституту приймають активну участь у виконанні міжнародних і національних програм, проводять дослідження в кращих наукових центрах світу. За підсумками роботи в 2014-2018 рр. інститут в цілому і всі його відділи віднесено до категорії А.
Визнанням наукових та науково-організаційних досягнень В.О.Білошенка є нагородження грамотами місцевих органів влади, відзнаками Державного департаменту інтелектуальної власності, відзнакою Президії НАН України «За підготовку наукової зміни», відзнакою «Трудова слава» Міжнародної академії рейтингових технологій і соціології «Золота фортуна»,  Почесними грамотами Президії НАН України, Грамотою Верховної Ради України.
   Колеги та друзі щиро вітають Віктора Олександровича з ювілеєм, бажають йому міцного здоров’я і нових наукових звершень.

Оголошення

оголошення

З 27.01.2020 р. по 28.02.2020 р. відбувався конкурс на заміщення вакантної посади  старшого наукового співробітника відділу теорії динамічних властивостей складних систем Донецького фізико-технічного інституту ім. О.О. Галкіна НАН України.
Переможець конкурсу -  д.ф.-м.н. Орел С.М.
(рішення кваліфікаційної конкурсної комісії Інституту (Протокол № 1 від 17.03.2020р.); рішення Вченої ради Інституту (Протокол № 3 від 18.03.2020 р.); наказ директора від 20.03.2020 р. № 16).

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

оголошення

   На даний час, в нашій країні фіксується значне збільшення кількості випадків несанкціонованого втручання в роботу електронних інформаційних ресурсів органів місцевого самоврядування та державних органів, які направлені на знищення, підробку, блокування інформації або спотворення процесу її обробки та порушення встановленого порядку її маршрутизації. Вказані дії здійснюються шляхом розсилки шкідливого програмного забезпечення через електронні поштові сервіси.

  Так, протягом 2016-2019 років фіксуються непоодинокі спроби кібератак на комп’ютерні системи органів місцевого самоврядування та державних органів, які здійснені шляхом направлення т.зв. «фішингових листів». Вказані «листи» під виглядом інформації, яка може зацікавити користувачів, надходять на електронні адреси органів та установ та можуть призвести до дестабілізації діяльності електронних мереж, а також витоку інформації з обмеженим доступом (конфіденційна, службова та ін.).

  Авторами подібних «листів» використовуються методи «соціальної інженерії», зокрема в результаті аналізу обставин та середовища зміст листів формується таким чином, щоб підлаштуватись під об’єкт та зацікавити користувачів з метою отримання інформації, що знаходиться в користуванні.

   Зокрема, серед ознак листів, які спрямовані на технічне проникнення є екстрений характер повідомлень, маскування під електронні адреси існуючих установ (наприклад www.ig.ns.gov.ua). Як правило, в «фішингових листах» в полі «Тема» використовується різний регістр літер (наприклад пОмилка, 1нформац1я) та містяться посилання на сайти, які імітують зовнішній вигляд легітимних сайтів, але насправді створені для реалізації злочинних намірів.

   Аналіз причин і умов вказаних інцидентів указує на те, що несанкціоновані втручання в роботу електронних ресурсів стали можливими завдяки ігноруванню користувачами елементарних вимог безпеки при роботі з інформацією, отриманою з мережі Інтернет, навіть в разі виявлення загрози встановленим антивірусним програмним забезпеченням.

    Для того, щоб вберегтися від викрадення чи знищення комп’ютерної інформації, необхідно, при роботі з електронними мережами, звертати увагу на зазначені вище ознаки та вживати наступні попереджувальні заходи:

-           Не натискайте на посилання та не надавайте особисті дані (логіни, паролі тощо), доки не переконаєтеся, що лист не підроблено;

-           Переконайтеся, що електронна адреса й ім’я відправника збігаються;

-           Перш ніж натиснути посилання, наведіть на нього курсор (якщо URL-адреса посилання не відповідає опису, то воно може спрямувати вас на «Фішинговий сайт»);

-           Переконайтеся, що в заголовку «Від» вказано правильне ім’я.

    Дотримання зазначених заходів мінімізує виникнення ситуацій, які в подальшому можуть призвести до знищення, підробки, блокування інформації або спотворення процесу її обробки та порушення встановленого порядку її маршрутизації.

Привітання

оголошення

 Колектив співробітників Донецького фізико-технічного інститута щиро вітає Даніленка Ігора Анатолійовича з присвоєнням вченого звання старшого дослідника. Бажаємо подальших професійних здобутків!

Оголошення

оголошення

З 27.01.2020 р. по 28.02.2019 р. відбувався прийом документів на конкурс на заміщення вакантної посади старшого наукового співробітника (1 посада) ДонФТІ НАН України. Згідно з Порядком проведення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників у наукових установах НАН України, затвердженим розпорядженням Президії НАН України від 04.10.2018 р. № 553 до конкурсу на посаду старшого наукового співробітника допущені наступні учасники:

1. Орел С.М., д.ф.-м.н.

Оголошення

оголошення

21 лютого 2020 р. о 10:00 годині

за адресою: м. Київ, бульвар Академіка Вернадського, 36

Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України

кімната 808 (8 поверх)

відбудеться науковий семінар

на тему: «ПЛАСТИЧНА ДЕФОРМАЦІЯ МЕТАЛІВ З ВИКОРИСТАННЯМ ПОСТІЙНОГО МАГНІТНОГО ПОЛЯ»

 

Доповідач: пров.н.с. ДП «Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля к.т.н. Краєв Максим Валерійович

Запрошуються всі бажаючі

 

ОГОЛОШЕННЯ

оголошення

ДОНЕЦЬКИЙ ФIЗИКО-ТЕХНIЧНИЙ IНСТИТУТ ІМ. О.О. ГАЛКІНА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

 оголошує конкурс на заміщення вакантної посади:

старшого наукового співробітника

відділу теорії динамічних властивостей складних систем

 

Вимоги до посади:

учасник конкурсу (далі кандидат) повинен мати науковий ступень не нижче доктора філософії (кандидата наук) та не менше п’яти років досвіду, за останні п’ять років не менше п’яти публікацій та/або патентів.

 

Для участі у конкурсі необхідно надіслати до 28 лютого 2020 р. на адресу Інституту (03028, м. Київ, пр. Науки, 46, Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О. Галкіна НАН України, вченому секретарю) такі документи:

1) письмову заяву на ім’я директора про участь у конкурсі;

2) копію документа, що посвідчує особу;

3) заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;

4) автобіографію;

5) копію трудової книжки (за наявності);

6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

7) перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;

8) письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, які працюють у науковій установі, в якій оголошено конкурс, подають лише заяву про участь у конкурсі.

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо).

Контактний телефон: (044) 524-04-80

Адреса електронної пошти: donfti.nanu@ukr.net

ОГОЛОШЕННЯ

оголошення

З 01.11.2019 р. по 03.12.2019 р. відбувався конкурс на заміщення вакантних посад молодшого наукового співробітника, наукового співробітника та старшого наукового співробітника Донецького фізико-технічного інституту ім. О.О. Галкіна НАН України.

Переможці конкурсу:

1. на посаду молодшого наукового співробітника – Болясова О.О.;

2. на посаду наукового співробітника – к.ф.-м.н. Бабкін Р.Ю.;

3. на посаду старшого наукового співробітника – к.ф.-м.н. Житлухіна О.С.

(рішення кваліфікаційної конкурсної комісії Інституту (Протокол № 1 від 17.12.2019 р.); рішення Вченої ради Інституту (Протокол № 8 від 17.12.2019 р.); наказ директора від 19.12.2019 р. № 75-к).