News

Слава Україні!

announcing

Тут повітря моє
Тут кожен куточок рідненький
Має запах кохання і честі
Тут сім’я моя, всі мої люди
Українка я, назавжди пишатись цим буду
Стоїмо пліч о пліч
Один за одного, МИ СИЛА
Непереможна ми – Україна
Вони хочуть забрати наш дім
Дзуськи!
Бо таких людей і збройних сил
Нема у руських

В нас подих свободи
І сильної волі
Ми дихаємо
В одному ритмі
Разом стоїмо
І Ми непохитні

Ми Україна
І Ми справжня СИЛА
Ми стоїмо
Один за одного
Бо наша любов
Це головна зброя!

В нас відкриті очі
Ми у темряві знайдем сонце
І коханням зігріємось разом

В них є крики злості
А ми гучно несемо правду
Бо ми всі незламні

Попри все давайте, разом
Здіймемо погляд до неба
Воно чує нас як ніколи

Нашу Україну
Ми жовто-блакитним сяйвом
Захищаємо кожну хвилину

В нас подих свободи
І сильної волі
Ми дихаємо
В одному ритмі
Разом стоїмо
І Ми непохитні

Ми Україна
І Ми справжня СИЛА
Ми стоїмо
Один за одного
Бо наша любов
Це головна зброя!

 

ГЕРОЯМ Слава!

Альянс наукових організацій: солідарність з партнерами в Україні – наслідки для науки

announcing

25. Februar 2022

 Allianz der Wissenschaftsorganisationen: Solidarität mit Partnern in der Ukraine – Konsequenzen für die Wissenschaft

Альянс німецьких наукових організацій рішуче підтримує послідовні дії Федерального уряду проти військового нападу Росії на Україну, що порушує міжнародне право.

 Aльянс розглядає російське вторгнення як атаку на елементарні цінності свободи, демократії та самовизначення, на яких базуються академічна свобода та можливості для академічної співпраці.

 Організації, об’єднані в альянс, тривалий час підтримують різноманітну та плідну наукову співпрацю зі своїми партнерами в Україні. Ви маєте нашу повну солідарність у цей момент!

 У цьому дусі ми сповнені рішучості продовжувати наші контакти та інтенсивну співпрацю з нашими українськими партнерами на всіх рівнях, під час обміну студентами, а також у просуванні двосторонніх дослідницьких проектів,  у розвитку та використанні наукової інфраструктури. Ми запропонуємо підтримку в рамках комплексних програм допомоги студентам і науковцям, які змушені залишити свою країну внаслідок російської агресії.

 У цій кризовій ситуації Альянс наукових організацій обговорюватиме подальші кроки в тісних консультаціях один з одним, з федеральним урядом та іншими особами, які приймають політичні рішення. Рішення повинні прийматися окремими організаціями або установами-членами. Проте на даний момент вже рекомендовано негайно заморозити наукову співпрацю з державними установами та комерційними підприємствами в Росії до подальшого повідомлення, щоб німецькі дослідницькі фонди більше не приносили користь Росії та не проводилися спільні наукові та науково-політичні заходи. Наразі не слід розпочинати нові проєкти співпраці.

 Aльянс усвідомлює наслідки цих заходів і водночас глибоко шкодує про них для науки. Багато дослідницьких проєктів розраховані на роки і на них серйозно впливає поточна воєнна ситуація. Ми живемо у багатовимірному світі, і лише за допомогою тісної міжнародної наукової співпраці можна подолати кризи, з якими стикається людство, такі як зміна клімату, зникнення видів чи інфекційні хвороби. Тому ми також висловлюємо солідарність з нашими давніми російськими партнерами по співпраці, науковцями, які вражені вторгненням Росії в Україну.

 Альянс наукових організацій — це асоціація найважливіших наукових організацій Німеччини. Вона регулярно коментує важливі питання наукової політики. Німецький дослідницький фонд є членом альянсу і взяв на себе провідну роль у 2022 році. Інші члени: Фонд Олександра фон Гумбольдта, Німецька служба академічних обмінів, Товариство Фраунгофера, Асоціація Гельмгольца, Німецька конференція ректорів, Асоціація Лейбніца, Товариство Макса Планка, Національна академія наук Леопольдіна та Наукова рада.

announcing
З 18.01.2022 р. по 18.02.2022 р. відбувався прийом документів на конкурс на заміщення вакантної посади  наукового співробітника відділу фізичного матеріалознавства  (1 посада) ДонФТІ НАН України. Згідно з Порядком проведення конкурсу на заміщення вакантних посад наукових працівників у наукових установах НАН України, затвердженим розпорядженням Президії НАН України від 04.10.2018 р. № 553 до конкурсу на посаду наукового співробітника допущені наступні учасники:
1. Шило Артем Володимирович, к.ф.-м.н. (Наказ № 10 від 18.02.2022 р.)

Конкурс на заміщення посади директора

announcing

Національна академія наук України оголошує конкурс на заміщення посади директора Донецького фізико-технічного інституту ім.О.О.Галкіна НАН України

Відповідно до Статуту НАН України право висунення кандидатів на посаду директора наукової установи мають: Президія НАН України, Бюро відповідного відділення НАН України, члени НАН України, вчена (науково-технічна) рада установи, колективи наукових відділів установи.

Кандидатом на посаду директора наукової установи не може висуватися особа у випадках, передбачених частиною третьою статті 9 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та Основними принципами організації та діяльності наукової установи НАН України (п.4.4., розділ ІV).

Кандидат на посаду директора державної наукової установи має вільно володіти державною мовою, мати науковий ступінь доктора наук або доктора філософії і стаж роботи на посадах наукових працівників та (або) науково-педагогічних працівників не менш як 10 років.

Вносячи відповідному відділенню НАН України (для установ при Президії НАН України — Відділу наукових і керівних кадрів НАН України) пропозиції щодо претендентів на посаду директора наукової установи НАН України, слід додати такі документи кандидатів: письмову згоду на балотування; анкету наукового працівника (особовий листок з обліку кадрів) з фотокарткою; автобіографію; копії ідентифікаційного номеру платника податків, першої сторінки паспорта (засвідчену претендентом), трудової книжки, дипломів про вищу освіту, присудження наукових ступенів та атестатів про присвоєння вчених звань; список наукових праць; відзив про трудову діяльність з основного місця роботи; довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду, яка видається відповідно до порядку проведення обов’язкових попередніх та періодичних психіатричних оглядів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2000 № 1465; довідку про наявність або відсутність судимості; інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення; згоду на збір та обробку персональних даних за формою Державної служби України з питань захисту персональних даних.

Копії документів, які подаються претендентом (крім копії паспорта) мають бути засвідчені в установленому порядку.

Прийом документів претендентів здійснюється відповідними відділеннями та Відділом наукових і керівних кадрів НАН України протягом двох місяців від дня оприлюднення цього оголошення до 17 березня 2022 року.

Документи, подані після зазначеного строку, реєстрації не підлягають.

Документи подаються особисто або надсилаються поштою за адресою: Президія Національної академії наук України, вул. Володимирська, 54, Київ-30, 01601.

 

Конкурс

announcing

ДОНЕЦЬКИЙ ФIЗИКО-ТЕХНIЧНИЙ IНСТИТУТ ІМ. О.О. ГАЛКІНА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

  оголошує конкурс на заміщення вакантної посади:

наукового співробітника

відділу фізичного матеріалознавства

 

Вимоги до посади:

учасник конкурсу (далі кандидат) повинен мати науковий ступень не нижче доктора філософії (кандидата наук) та не менше п’яти років досвіду, за останні п’ять років не менше п’яти публікацій та/або патентів.

 Для участі у конкурсі необхідно надіслати до 18 лютого 2022 р. на адресу Інституту (03028, м. Київ, пр. Науки, 46, Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О. Галкіна НАН України, вченому секретарю) такі документи:

 1) письмову заяву на ім’я директора про участь у конкурсі;

2) копію документа, що посвідчує особу;

3) заповнену особову картку (анкету) встановленого зразка;

4) автобіографію;

5) копію трудової книжки (за наявності);

6) копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження наукового ступеня, присвоєння вченого звання, військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

7) перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях;

8 ) письмову згоду на обробку персональних даних.

Кандидати, які працюють у науковій установі, в якій оголошено конкурс, подають лише заяву про участь у конкурсі.

Кандидати, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, можуть подавати додаткову інформацію про освіту, досвід роботи, професійний рівень і репутацію, а також своє бачення розвитку досліджень і розробок на посаді (характеристики, рекомендації, копії наукових публікацій, реферати тощо).

Вчений секретар ДонФТІ НАН України к.т.н.                                            Дмитренко В.Ю.

18.01.2022 р.

Контактний телефон: (044) 524-04-80

Адреса електронної пошти: donfti.nanu@ukr.net