Scientific council

Вчена рада затверджена на Бюро ВФА НАНУ 04 жовтня 2017 р., протокол № 6.

СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ

 1. Білошенко В.О., д.т.н., директор, голова вченої ради
 2. Криворучко В.М., д.ф.-м.н., заст. директора з наукової роботи, заступник голови
 3. Дмитренко В.Ю., к.т.н., вчений секретар, секретар вченої ради
 4. Левченко Г.Г., чл.-кор. НАН України, д.ф.-м.н., зав. від.
 5. Бейгельзимер Я.Ю., д.т.н., гол.н.с.
 6. Пашкевич Ю.Г., д.ф.-м.н., зав. від.
 7. Чабаненко В.В., д.ф.-м.н., гол.н.с.
 8. Любчанський І.Л., д.ф.-м.н., пров.н.с.
 9. Пащенко О.В., д.ф.-м.н., пров.н.с.
 10. Таренков В.Ю., д.ф.-м.н., ст.н.с.
 11. Тітов В.А., д.т.н., проф. (Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»)
 12. Акимов Г.Я., к.ф.-м.н., ст.н.с.
 13. Давиденко О.А., к.т.н., ст.н.с., голова профспілки
 14. Коцюба В.Ю., член наглядової ради АТ «МОТОР СІЧ» (м. Запоріжжя), заступник технічного директора
 15. Шило А.В., к.ф.-м.н., м.н.с., голова ради молодих вчених