Ювілей

announcing

 30 березня 2020 р. виповнилось 70 років відомому вченому в галузі фізичного матеріалознавства, доктору технічних наук, професору, Заслуженому винахіднику України Віктору Олександровичу Білошенку. У 1973 р. він закінчив Харківський державний університет ім. О.М.Горького і почав працювати в Донецькому фізико-технічному інституті ім. О.О.Галкіна НАН України, де пройшов шлях від інженера до  директора інституту. В 1981 р. захистив кандидатську, а в 1996 р. – докторську дисертації. Діяльність В.О.Білошенка як вченого багатогранна і пов`язана з дослідженнями в галузях фізичного матеріалознавства, фізики і техніки високих тисків, розробкою нових перспективних технологій і обладнання для промисловості, транспорту і медицини. В.О.Білошенко – автор понад 500 наукових праць, серед яких 10 монографій та 76 авторських свідоцтв і патентів на винаходи та корисні моделі.

   В.О.Білошенко є визнаним фахівцем у галузі переробки і модифікації полімерних матеріалів, лідером наукового напрямку, пов’язаному з інтенсивною пластичною деформацією полімерів. Публікації за цією тематикою розміщені в енциклопедіях та високорейтингових періодичних міжнародних виданнях. Ним створено і впроваджено комплекс обладнання для одержання полімерів з підвищеними властивостями обробкою їх високим тиском; розроблено і впроваджено технологію та обладнання для одержання спеціальних виробів із полімерів з ефектом пам`яті форми; запропоновано та впроваджено технології ремонту поліетиленових газопроводів.
Розробки із застосуванням інтелектуальних датчиків температури склали основу низки впроваджених систем температурного моніторингу приміщень, споруд і технологічних процесів. Під його керівництвом і при безпосередній участі створено унікальний прилад для раннього виявлення пухлинних захворювань – цифровий контактний термограф, налагоджено серійне виробництво. Прилад успішно застосовується в медичній практиці для організації скринінгу та моніторингу лікування патологій молочної залози майже у всіх регіонах України. В 2019 р. термограф оснащено автоматизованою експертною системою оцінки термограм, побудованою із застосуванням методів штучного інтелекту.
В.О.Білошенко приділяє значну увагу підготовці спеціалістів високої кваліфікації: неодноразово входив до складу експертних комісій ВАК України та  спеціалізованих рад з захисту дисертацій, підготував двох докторів і шість кандидатів наук. Протягом багатьох років був заступником редактора і редактором журналу «Физика и техника высоких давлений».
Сьогодні, коли Донецький фізико-технічний інститут ім. О.О.Галкіна НАН України переміщено до м. Києва, В.О.Білошенко як керівник робить усе можливе для організації в ньому ефективного процесу наукових досліджень. Співробітники інституту приймають активну участь у виконанні міжнародних і національних програм, проводять дослідження в кращих наукових центрах світу. За підсумками роботи в 2014-2018 рр. інститут в цілому і всі його відділи віднесено до категорії А.
Визнанням наукових та науково-організаційних досягнень В.О.Білошенка є нагородження грамотами місцевих органів влади, відзнаками Державного департаменту інтелектуальної власності, відзнакою Президії НАН України «За підготовку наукової зміни», відзнакою «Трудова слава» Міжнародної академії рейтингових технологій і соціології «Золота фортуна»,  Почесними грамотами Президії НАН України, Грамотою Верховної Ради України.
    Колеги та друзі щиро вітають Віктора Олександровича з ювілеєм, бажають йому міцного здоров’я і нових наукових звершень.