Monthly Archives: January 2018

Вітаємо

announcing

Щиро вітаємо Лєдєньова Микиту Олексійовича з успішним захистом дисертації «Магнітотранспортні та діелектричні властивості нестехіометричних складів вісмут-вміщуючих рідкісноземельних манганітів зі структурою перовскіту» на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.04.07 «Фізика твердого тіла».

Вибори до НАН України

announcing

  Кандидати на вакансії член-кореспондента НАН України від Донецького фізико-технічного інституту ім. О.О. Галкіна НАН України: 1. Криворучко Володимир Миколайович 2. Бейгельзімер Яків Юхимович 3. Чабаненко Віктор Васильович